הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לүнэртэх үнэртэх
 • הקלט הגייה לүнэр үнэр
 • הקלט הגייה לсарвуу сарвуу
 • הקלט הגייה לжаргах жаргах
 • הקלט הגייה לүйлдвэр үйлдвэр
 • הקלט הגייה לлифт лифт
 • הקלט הגייה לорчим орчим
 • הקלט הגייה לгацаа гацаа
 • הקלט הגייה לдалбагар далбагар
 • הקלט הגייה לхүрээлэх хүрээлэх
 • הקלט הגייה לхүртэл хүртэл
 • הקלט הגייה לэрдэнийн эрдэнийн
 • הקלט הגייה לявалцах явалцах
 • הקלט הגייה לнууцлах нууцлах
 • הקלט הגייה לгайхуулах гайхуулах
 • הקלט הגייה לоролцох оролцох
 • הקלט הגייה לалслах алслах
 • הקלט הגייה לхэлэлцэх хэлэлцэх
 • הקלט הגייה לгялтганах гялтганах
 • הקלט הגייה לогт огт
 • הקלט הגייה לялагдах ялагдах
 • הקלט הגייה לхөөх хөөх
 • הקלט הגייה לанчин анчин
 • הקלט הגייה לзурам зурам
 • הקלט הגייה לхүргэх хүргэх
 • הקלט הגייה לтус тус
 • הקלט הגייה לтийнхүүд тийнхүүд
 • הקלט הגייה לдорогш дорогш
 • הקלט הגייה לчингэх чингэх
 • הקלט הגייה לунд унд
 • הקלט הגייה לхэрэв хэрэв
 • הקלט הגייה לбүдүүн бүдүүн [adjective, size]
 • הקלט הגייה לсавсах савсах
 • הקלט הגייה לномын дэлгүүр номын дэлгүүр
 • הקלט הגייה לхүнсний дэлгүүр хүнсний дэлгүүр
 • הקלט הגייה לуржнан уржнан
 • הקלט הגייה לноднин ноднин
 • הקלט הגייה לавтах автах
 • הקלט הגייה לсонсдох сонсдох
 • הקלט הגייה לүдэшлэг үдэшлэг
 • הקלט הגייה לурах урах
 • הקלט הגייה לюмсан юмсан
 • הקלט הגייה לшиг шиг
 • הקלט הגייה לядуу ядуу
 • הקלט הגייה לсүйлэх сүйлэх
 • הקלט הגייה לсэмж сэмж
 • הקלט הגייה לаятай аятай
 • הקלט הגייה לзэмлэх зэмлэх
 • הקלט הגייה לшатар шатар
 • הקלט הגייה לшатардах шатардах

Phrases

 • הקלט הגייה לТа хаанаас ирсэн бэ? Та хаанаас ирсэн бэ? [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לбие тавгүйрхээд бие тавгүйрхээд [Travel]
 • הקלט הגייה לханиад хүрэх ханиад хүрэх [Other]
 • הקלט הגייה לТэр ирсэн. Тэр ирсэн. [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לсайхан танилцлаа сайхан танилцлаа [Other]
 • הקלט הגייה לсайн өглөө гуай эрхэм ээ сайн өглөө гуай эрхэм ээ [Other]