הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לsaqqajja saqqajja
 • הקלט הגייה לtigne tigne [area in sliema]
 • הקלט הגייה לUgiegh Ugiegh
 • הקלט הגייה לFilghodu Filghodu
 • הקלט הגייה לNilghag Nilghag
 • הקלט הגייה לXemgha Xemgha
 • הקלט הגייה לXoghol Xoghol
 • הקלט הגייה לGhasfut Ghasfut
 • הקלט הגייה לCELESTYAL CELESTYAL
 • הקלט הגייה לQalziet Qalziet
 • הקלט הגייה לMuntanja Muntanja
 • הקלט הגייה לGħala Għala
 • הקלט הגייה לNimmisjak Nimmisjak
 • הקלט הגייה לKollox sew Kollox sew
 • הקלט הגייה לMa nafx Ma nafx
 • הקלט הגייה לAwguri Awguri
 • הקלט הגייה לMerbħa Merbħa
 • הקלט הגייה לhello hello [speech, salutations, greetings, informal, how are you, hello how are you?, Hi how are you, hello, Hello!, MERHABA, English, korea, xin chao, 你好, hs, h, e, l, o, مرحبا, greetings goodbyes, Kevin, salutacions, 挨拶, greeting, inglés, привет]
 • הקלט הגייה לnesa nesa [contracciones]
 • הקלט הגייה לĦal-Għaxaq Ħal-Għaxaq
 • הקלט הגייה לGħaxaq Għaxaq
 • הקלט הגייה לGħargħur Għargħur
 • הקלט הגייה לĠemgħa Ġemgħa
 • הקלט הגייה לkamra kamra [noun]
 • הקלט הגייה לxkora xkora
 • הקלט הגייה לmħadda mħadda
 • הקלט הגייה לNies Nies [names]
 • הקלט הגייה לrigal rigal
 • הקלט הגייה לWilliam Muscat William Muscat
 • הקלט הגייה לCharles Scicluna Charles Scicluna
 • הקלט הגייה לXlendi Xlendi
 • הקלט הגייה לInventur Inventur [noun]
 • הקלט הגייה לproċessur proċessur [electronics, computers]
 • הקלט הגייה לmemorja memorja
 • הקלט הגייה לenerġija enerġija
 • הקלט הגייה לċirkwit integrat ċirkwit integrat [electronics]
 • הקלט הגייה לkompjuter kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • הקלט הגייה לkiwja kiwja
 • הקלט הגייה לwiegħed wiegħed
 • הקלט הגייה לtislijiet tislijiet
 • הקלט הגייה לzalza zalza
 • הקלט הגייה לattiv attiv
 • הקלט הגייה לċċaqlaq ċċaqlaq
 • הקלט הגייה לtagħha tagħha
 • הקלט הגייה לGrieg Grieg
 • הקלט הגייה לsbozzature sbozzature
 • הקלט הגייה לottijet ottijet
 • הקלט הגייה לBurmarrad Burmarrad
 • הקלט הגייה לSan Pawl Milqi San Pawl Milqi [city]
 • הקלט הגייה לstaġun staġun

Phrases

 • הקלט הגייה לInt sabiħa Int sabiħa [Flirting]
 • הקלט הגייה לFtit żgħira Ftit żgħira [Other]
 • הקלט הגייה לJiena minn ... Jiena minn ... [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לIlni ma narak Ilni ma narak [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לGħandi l-ġuħ Għandi l-ġuħ [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לGħandi n-nas Għandi n-nas [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לJien ħażin Jien ħażin [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לMhux ħażin Mhux ħażin [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לKif inti? Kif inti? [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לJien tajjeb Jien tajjeb [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לIs-sena t-tajba Is-sena t-tajba [Other]
 • הקלט הגייה לMalta hija gżira żgħira. Malta hija gżira żgħira. [Other]