הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לFghoxx dik il-papra madonna Fghoxx dik il-papra madonna
 • הקלט הגייה לbihom bihom
 • הקלט הגייה לbikom bikom
 • הקלט הגייה לbina bina [female names, Indian names, india, wasp, German names]
 • הקלט הגייה לbiha biha
 • הקלט הגייה לbik bik [Animal]
 • הקלט הגייה לbija bija
 • הקלט הגייה לbih bih [pronouns, conjugated]
 • הקלט הגייה לSema Sema [seme, sostantivo, names]
 • הקלט הגייה לnisimgħu nisimgħu
 • הקלט הגייה לtant tant [adverbes, substantiv, chord, aunt]
 • הקלט הגייה לfid-dinja fid-dinja
 • הקלט הגייה לEjja hawnhekk Ejja hawnhekk
 • הקלט הגייה לX'għidtli? X'għidtli?
 • הקלט הגייה לFejn qiegħda l-kamra tal-banju? Fejn qiegħda l-kamra tal-banju?
 • הקלט הגייה לbejgħ bejgħ
 • הקלט הגייה לJien nitgħallem waħdi Jien nitgħallem waħdi
 • הקלט הגייה לX'inhuma l-passatempi tiegħek? X'inhuma l-passatempi tiegħek?
 • הקלט הגייה לAqgħu! Aqgħu!
 • הקלט הגייה לaugur augur
 • הקלט הגייה לlenti ta' l-ingrandiment lenti ta' l-ingrandiment
 • הקלט הגייה לGħeluq Sninek it-Tajjeb Għeluq Sninek it-Tajjeb
 • הקלט הגייה לgħaf għaf
 • הקלט הגייה לil-kanċer il-kanċer
 • הקלט הגייה לghandek ghandek
 • הקלט הגייה לżagiew żagiew [rzeczownik, noun, firebrand, torch, światło, rozświetlać, płomień, płonąć, dym, źródło światła]
 • הקלט הגייה לaf af [preposition, mouth, bijwoord, ape, noun]
 • הקלט הגייה לTa'Dmejrek Ta'Dmejrek [mountain]
 • הקלט הגייה לsaqqajja saqqajja
 • הקלט הגייה לUgiegh Ugiegh
 • הקלט הגייה לNilghag Nilghag
 • הקלט הגייה לGhasfut Ghasfut
 • הקלט הגייה לCELESTYAL CELESTYAL
 • הקלט הגייה לGħala Għala
 • הקלט הגייה לhello hello [speech, salutations, greetings, salutacions, 挨拶, greeting, inglés, привет, ایران]
 • הקלט הגייה לnesa nesa [contracciones]
 • הקלט הגייה לGħaxaq Għaxaq
 • הקלט הגייה לWilliam Muscat William Muscat
 • הקלט הגייה לCharles Scicluna Charles Scicluna
 • הקלט הגייה לInventur Inventur [noun]
 • הקלט הגייה לproċessur proċessur [electronics, computers]
 • הקלט הגייה לċirkwit integrat ċirkwit integrat [electronics]
 • הקלט הגייה לkompjuter kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • הקלט הגייה לkiwja kiwja
 • הקלט הגייה לwiegħed wiegħed
 • הקלט הגייה לtislijiet tislijiet
 • הקלט הגייה לzalza zalza
 • הקלט הגייה לattiv attiv
 • הקלט הגייה לċċaqlaq ċċaqlaq
 • הקלט הגייה לtagħha tagħha