הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה ל29 29 [اعداد, عدد, 数字, Двадцать девять, 29, Number]
 • הקלט הגייה לPortelli Portelli [surname]
 • הקלט הגייה ל20 20 [Number]
 • הקלט הגייה ל50 50 [Number, Numbers]
 • הקלט הגייה לCurmi Curmi
 • הקלט הגייה ל0 0 [Number, nought, zero, ought]
 • הקלט הגייה לĦallini Ħallini
 • הקלט הגייה לċentru ċentru
 • הקלט הגייה לskola skola [noun, verb]
 • הקלט הגייה לvolpi volpi
 • הקלט הגייה לmixtieq mixtieq
 • הקלט הגייה לċriev ċriev
 • הקלט הגייה לjirbħu jirbħu
 • הקלט הגייה לxkupa xkupa
 • הקלט הגייה לxugaman xugaman
 • הקלט הגייה לwizgha wizgha
 • הקלט הגייה לwerqa werqa
 • הקלט הגייה לAlfred Xuereb Alfred Xuereb
 • הקלט הגייה לserp serp [zoología, Animal]
 • הקלט הגייה לsodda sodda
 • הקלט הגייה לsiggu siggu
 • הקלט הגייה לvapur vapur [nom, Steam]
 • הקלט הגייה לvaska vaska [verb]
 • הקלט הגייה לpapra papra
 • הקלט הגייה לpitazz pitazz
 • הקלט הגייה לmissieri missieri
 • הקלט הגייה לlumija lumija
 • הקלט הגייה לhanzir hanzir
 • הקלט הגייה לhobza hobza
 • הקלט הגייה לButtiġieġ Buttiġieġ [family name]
 • הקלט הגייה לButtigieg Buttigieg [family name, surname]
 • הקלט הגייה לxkunvat xkunvat
 • הקלט הגייה לCharles Agius Charles Agius
 • הקלט הגייה לferrovija ferrovija
 • הקלט הגייה לfekruna fekruna
 • הקלט הגייה לfjuri fjuri
 • הקלט הגייה לfrawla frawla
 • הקלט הגייה לdudu dudu [kız isimleri, dudu]
 • הקלט הגייה לdenfil denfil [denfil]
 • הקלט הגייה לdublett dublett [dublett]
 • הקלט הגייה לdinja dinja [fruit]
 • הקלט הגייה לIr-Rabat Ir-Rabat
 • הקלט הגייה לcikkulata cikkulata
 • הקלט הגייה לcurkett curkett
 • הקלט הגייה לcoff coff
 • הקלט הגייה לcintorin cintorin
 • הקלט הגייה לballun ballun
 • הקלט הגייה לm'hix m'hix
 • הקלט הגייה לm'hijiex m'hijiex
 • הקלט הגייה לxiħa xiħa