הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לlumija lumija
 • הקלט הגייה לhanzir hanzir
 • הקלט הגייה לhobza hobza
 • הקלט הגייה לButtiġieġ Buttiġieġ [family name]
 • הקלט הגייה לButtigieg Buttigieg [family name, surname]
 • הקלט הגייה לxkunvat xkunvat
 • הקלט הגייה לCharles Agius Charles Agius
 • הקלט הגייה לferrovija ferrovija
 • הקלט הגייה לfekruna fekruna
 • הקלט הגייה לfjuri fjuri
 • הקלט הגייה לfrawla frawla
 • הקלט הגייה לdudu dudu [kız isimleri, dudu]
 • הקלט הגייה לdenfil denfil [denfil]
 • הקלט הגייה לdublett dublett [dublett]
 • הקלט הגייה לdinja dinja [fruit]
 • הקלט הגייה לIr-Rabat Ir-Rabat
 • הקלט הגייה לcikkulata cikkulata
 • הקלט הגייה לcurkett curkett
 • הקלט הגייה לcoff coff
 • הקלט הגייה לcintorin cintorin
 • הקלט הגייה לballun ballun
 • הקלט הגייה לm'hix m'hix
 • הקלט הגייה לm'hijiex m'hijiex
 • הקלט הגייה לxiħa xiħa
 • הקלט הגייה לxiħ xiħ
 • הקלט הגייה לUviera Uviera
 • הקלט הגייה לUniformi Uniformi
 • הקלט הגייה לUfficcju Ufficcju
 • הקלט הגייה לumbrella umbrella [device, protection, rain]
 • הקלט הגייה לOhxon Ohxon
 • הקלט הגייה לors ors [noun, bear]
 • הקלט הגייה לOmmi Ommi
 • הקלט הגייה לElmu Elmu
 • הקלט הגייה לiebes iebes
 • הקלט הגייה לManny Muscat Manny Muscat
 • הקלט הגייה לĠudaiżmu Ġudaiżmu [Judaism]
 • הקלט הגייה לErgajna Ergajna
 • הקלט הגייה לIddecieda Iddecieda
 • הקלט הגייה לtwil twil
 • הקלט הגייה לqodma qodma
 • הקלט הגייה לTa’ Giezu Ta’ Giezu [church]
 • הקלט הגייה לGozo Gozo [Malta, island]
 • הקלט הגייה לliwja liwja
 • הקלט הגייה לNgħid Ngħid
 • הקלט הגייה לistejjer istejjer
 • הקלט הגייה לnkun nkun
 • הקלט הגייה לnixtieq nixtieq
 • הקלט הגייה לfantasija fantasija
 • הקלט הגייה לjħobbu jħobbu
 • הקלט הגייה לkollha kollha