הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לKirkop Kirkop [Village]
 • הקלט הגייה לLee Lee [male, names, verb, ngwaa, Lenny]
 • הקלט הגייה לGellewza Gellewza
 • הקלט הגייה לGhirgentina Ghirgentina
 • הקלט הגייה לTriq ta' Sant'Anna Triq ta' Sant'Anna
 • הקלט הגייה לCharles Jude Scicluna Charles Jude Scicluna
 • הקלט הגייה לestremisti estremisti [extremist]
 • הקלט הגייה לIl-qalb Il-qalb
 • הקלט הגייה לgħal għal
 • הקלט הגייה לieħor ieħor
 • הקלט הגייה לSanglea Sanglea
 • הקלט הגייה ל100 100 [Number]
 • הקלט הגייה ל10 10 [numero, liczba, Number, dziesięć, dziesiątka, ( Быков Сотников), ตัวเลข, WL, see <czegoś>]
 • הקלט הגייה ל18 18 [Number, osiemnaście, osiemnastka, liczba, ( Быков Сотников)]
 • הקלט הגייה ל33 33 [Number, ตัวเลข]
 • הקלט הגייה ל29 29 [اعداد, عدد, 数字, Двадцать девять, 29, Number, ตัวเลข]
 • הקלט הגייה לPortelli Portelli [surname]
 • הקלט הגייה ל20 20 [Number]
 • הקלט הגייה ל50 50 [Number, Numbers]
 • הקלט הגייה לCurmi Curmi
 • הקלט הגייה ל0 0 [Number, nought, zero, ought]
 • הקלט הגייה לĦallini Ħallini
 • הקלט הגייה לċentru ċentru
 • הקלט הגייה לskola skola [noun, verb]
 • הקלט הגייה לvolpi volpi
 • הקלט הגייה לmixtieq mixtieq
 • הקלט הגייה לċriev ċriev
 • הקלט הגייה לjirbħu jirbħu
 • הקלט הגייה לxkupa xkupa
 • הקלט הגייה לxugaman xugaman
 • הקלט הגייה לwizgha wizgha
 • הקלט הגייה לwerqa werqa
 • הקלט הגייה לAlfred Xuereb Alfred Xuereb
 • הקלט הגייה לserp serp [zoología, Animal]
 • הקלט הגייה לsodda sodda
 • הקלט הגייה לsiggu siggu
 • הקלט הגייה לvapur vapur [nom, Steam]
 • הקלט הגייה לvaska vaska [verb]
 • הקלט הגייה לpapra papra
 • הקלט הגייה לpitazz pitazz
 • הקלט הגייה לmissieri missieri
 • הקלט הגייה לlumija lumija
 • הקלט הגייה לhanzir hanzir
 • הקלט הגייה לhobza hobza
 • הקלט הגייה לButtiġieġ Buttiġieġ [family name]
 • הקלט הגייה לButtigieg Buttigieg [family name, surname]
 • הקלט הגייה לxkunvat xkunvat
 • הקלט הגייה לCharles Agius Charles Agius
 • הקלט הגייה לferrovija ferrovija
 • הקלט הגייה לfekruna fekruna