הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לтевконёв тевконёв
 • הקלט הגייה לраськень ламочись раськень ламочись
 • הקלט הגייה לливтемс ливтемс
 • הקלט הגייה לпутозь путозь
 • הקלט הגייה לсовамот совамот
 • הקלט הגייה לкочкамс кочкамс
 • הקלט הגייה לлисницят лисницят
 • הקלט הגייה לмаштомачить маштомачить
 • הקלט הגייה לормань кандыця ормань кандыця
 • הקלט הגייה לвидеосёрмадовкс видеосёрмадовкс
 • הקלט הגייה לпутовкст путовкст
 • הקלט הגייה לневтик невтик
 • הקלט הגייה לстякодонь стякодонь
 • הקלט הגייה לаштематарка аштематарка
 • הקלט הגייה לкортамо кортамо
 • הקלט הגייה לвирькал вирькал
 • הקלט הגייה לвозяк возяк
 • הקלט הגייה לбакалда бакалда
 • הקלט הגייה לсирть сирть [риба]
 • הקלט הגייה לотаман отаман [Козацтво, Cossacks]
 • הקלט הגייה לВасракан Васракан
 • הקלט הגייה לпекстамс пекстамс
 • הקלט הגייה לлепиямо лепиямо
 • הקלט הגייה לсиведема сиведема
 • הקלט הגייה לарбус арбус
 • הקלט הגייה לпаряк паряк
 • הקלט הגייה לкель кель
 • הקלט הגייה לэно эно
 • הקלט הגייה לарась арась
 • הקלט הגייה לкизэнь кизэнь
 • הקלט הגייה לтундонь тундонь
 • הקלט הגייה לильтямо ильтямо
 • הקלט הגייה לуниверситет университет [OMJ1_Lesson_01, noun, Модзелевская, 大学]
 • הקלט הגייה לила ила [OMJ1_Lesson_01, verbs (chm), этнография, languages, телләр]
 • הקלט הגייה לцягадайка цягадайка
 • הקלט הגייה לцягадай цягадай
 • הקלט הגייה לмыкр мыкр
 • הקלט הגייה לМордовиясь Мордовиясь
 • הקלט הגייה לкорён корён
 • הקלט הגייה לКорнай Корнай [ир-ат исемнәре, male surnames (tt), old turkic, иске тел]
 • הקלט הגייה לкорнозевемс корнозевемс
 • הקלט הגייה לкорнома корнома
 • הקלט הגייה לкоркирдема коркирдема
 • הקלט הגייה לкорзят корзят
 • הקלט הגייה לкория кория
 • הקלט הגייה לкопёр копёр [technical, техника]
 • הקלט הגייה לкопшине копшине
 • הקלט הגייה לкор кор [строительство]
 • הקלט הגייה לкоптямо коптямо
 • הקלט הגייה לкопша копша

Phrases

 • הקלט הגייה לТундонь ильтямо — те тундонь ды кизэнь Покш чи. Тундонь ильтямо — те тундонь ды кизэнь Покш чи. [Other]
 • הקלט הגייה לКинь тон неят? Кинь тон неят? [Everyday Phrases]