הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לVillevoye Villevoye
 • הקלט הגייה לsporofyt sporofyt
 • הקלט הגייה לgroothandelsprijs groothandelsprijs
 • הקלט הגייה לsporuleren sporuleren
 • הקלט הגייה לgametofyt gametofyt
 • הקלט הגייה לhartveld hartveld
 • הקלט הגייה לchordadier chordadier
 • הקלט הגייה לPlesiosaurus Plesiosaurus [dinosaurs]
 • הקלט הגייה לkeizersaalscholver keizersaalscholver
 • הקלט הגייה לunicornfluisteraar unicornfluisteraar
 • הקלט הגייה לunicorn unicorn [fictitious animal]
 • הקלט הגייה לinvertebraat invertebraat
 • הקלט הגייה לvolant volant [learning French, car travel in France, volant, adjectifs en Français, heraldry]
 • הקלט הגייה לHagenaars Hagenaars
 • הקלט הגייה לHonjo Honjo
 • הקלט הגייה לTasuku Honjo Tasuku Honjo [nobel prize, scientist]
 • הקלט הגייה לQueesting Queesting
 • הקלט הגייה לAlrijne Alrijne
 • הקלט הגייה לmooie kleur mooie kleur
 • הקלט הגייה לPhiladelphia Philadelphia [pennsylvania, USA, Cities - United States]
 • הקלט הגייה לschipol schipol [airport]
 • הקלט הגייה לSudan Sudan
 • הקלט הגייה לhuet huet [winemakers, verb]
 • הקלט הגייה לHuët Huët
 • הקלט הגייה לJean Jean [female names, male names, 法語常見名字, female name, name, first name, surname]
 • הקלט הגייה לGauthier Huët Gauthier Huët
 • הקלט הגייה לPelger Pelger [names]
 • הקלט הגייה לKarel Pelger Karel Pelger
 • הקלט הגייה לHanna Hanna [rzeczownik, noun, imię żeńskie, female first name, odmiana rzeczowników]
 • הקלט הגייה לeirerstok eirerstok
 • הקלט הגייה לcultfilm cultfilm
 • הקלט הגייה לOverlaet Overlaet
 • הקלט הגייה לhakaru hakaru
 • הקלט הגייה לHakaru Hashimoto Hakaru Hashimoto
 • הקלט הגייה לsjabrak sjabrak
 • הקלט הגייה לVeiligheidskleding Veiligheidskleding
 • הקלט הגייה לPieternel Pieternel
 • הקלט הגייה לloodlijnig loodlijnig
 • הקלט הגייה לpijnlozer pijnlozer
 • הקלט הגייה לhet eerloost het eerloost
 • הקלט הגייה לmeest eerloost meest eerloost
 • הקלט הגייה לskyr skyr [food, dairy products, cuisine, company]
 • הקלט הגייה לWillebrands Willebrands
 • הקלט הגייה לdaklozer daklozer
 • הקלט הגייה לloze loze
 • הקלט הגייה לEmma McLaughlin Emma McLaughlin
 • הקלט הגייה לHuang Huang [names, surname]
 • הקלט הגייה לkontlikker kontlikker
 • הקלט הגייה לteleangiëctasieën teleangiëctasieën
 • הקלט הגייה לClaas Claas [names]