הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לNtokozo Qwabe Ntokozo Qwabe
 • הקלט הגייה לiSewula Afrika iSewula Afrika
 • הקלט הגייה לiPitori iPitori
 • הקלט הגייה לiluju iluju
 • הקלט הגייה לisivalo isivalo
 • הקלט הגייה לigwayi igwayi
 • הקלט הגייה לamathumbu amathumbu
 • הקלט הגייה לilitje ilitje
 • הקלט הגייה לibizo ibizo
 • הקלט הגייה לumthetho umthetho
 • הקלט הגייה לihlombe ihlombe
 • הקלט הגייה לisifuba isifuba
 • הקלט הגייה לuZimu uZimu
 • הקלט הגייה לisincele isincele
 • הקלט הגייה לipumalanga ipumalanga
 • הקלט הגייה לisitja isitja
 • הקלט הגייה לumkhuba umkhuba
 • הקלט הגייה לiveke iveke
 • הקלט הגייה לimiseme imiseme
 • הקלט הגייה לumendo umendo
 • הקלט הגייה לidwende idwende
 • הקלט הגייה לihlanya ihlanya
 • הקלט הגייה לumuthi umuthi
 • הקלט הגייה לisiwebu isiwebu
 • הקלט הגייה לutjwala utjwala
 • הקלט הגייה לinwabu inwabu
 • הקלט הגייה לizembe izembe
 • הקלט הגייה לumsana umsana
 • הקלט הגייה לikawu ikawu
 • הקלט הגייה לipi ipi [Zamanalif]
 • הקלט הגייה לsantoh santoh