הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה ל0 0 [Number, nought, zero, ought, nulle]
 • הקלט הגייה לHanji Hanji
 • הקלט הגייה לਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ
 • הקלט הגייה לਬਰਿਸਪਤੀ ਗਰਿਹ ਬਰਿਸਪਤੀ ਗਰਿਹ
 • הקלט הגייה לਦਰਦ, ਦਰਦ,
 • הקלט הגייה לਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ
 • הקלט הגייה לAstrana Astrana [brand name, company name, brand, company]
 • הקלט הגייה לبھنگڑ بھنگڑ
 • הקלט הגייה לمُوڑَ مُوڑَ [turn]
 • הקלט הגייה לہرو ہرو [haro]
 • הקלט הגייה לسيالكوٹ‬ سيالكوٹ‬
 • הקלט הגייה לشُورْکُوٹ شُورْکُوٹ [Šūrkuṭ]
 • הקלט הגייה לਸਕੁਏਰਟਲ ਸਕੁਏਰਟਲ
 • הקלט הגייה לشاہد خاقان عباسی شاہد خاقان عباسی [proper name]
 • הקלט הגייה לفضل الرحمٰن فضل الرحمٰن
 • הקלט הגייה לمولانا فضل الرحمٰن مولانا فضل الرحمٰن [proper names]
 • הקלט הגייה לਵਿਕਸਤ ਕਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ
 • הקלט הגייה לਤਣ ਦੇਣਾ ਤਣ ਦੇਣਾ
 • הקלט הגייה לਵਿਸਤਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸਤਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ
 • הקלט הגייה לਖਿੱਲਰ ਖਿੱਲਰ
 • הקלט הגייה לਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
 • הקלט הגייה לਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ
 • הקלט הגייה לਹਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਹਾਰੀ-ਸਾਰੀ
 • הקלט הגייה לਆਜਾਦ ਆਜਾਦ
 • הקלט הגייה לਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨਾ
 • הקלט הגייה לਨਿਯੰਤ੍ਰਣ-ਜੁਗਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ-ਜੁਗਤ
 • הקלט הגייה לਨਿਅੰਤਰਿਤ ਨਿਅੰਤਰਿਤ
 • הקלט הגייה לਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ
 • הקלט הגייה לਦਿਵਾ ਦਿਵਾ
 • הקלט הגייה לراولپنڈى راولپنڈى [Cities - Pakistan]
 • הקלט הגייה לفضل الہی چودہری فضل الہی چودہری
 • הקלט הגייה לSant Jarnail Singh Bhindranwale Sant Jarnail Singh Bhindranwale
 • הקלט הגייה לبہاولپور‎ بہاولپور‎ [Cities - Pakistan]
 • הקלט הגייה לBishen Bishen
 • הקלט הגייה לਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ
 • הקלט הגייה לਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼
 • הקלט הגייה לਸੇਤੀ ਸੇਤੀ
 • הקלט הגייה לਖ਼ੇਮ ਖ਼ੇਮ
 • הקלט הגייה לਸਲਾਮਤੀ ਸਲਾਮਤੀ
 • הקלט הגייה לਕੁਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਕੁਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ
 • הקלט הגייה לJarnail Singh Bhindranwale Jarnail Singh Bhindranwale
 • הקלט הגייה לਕੰਨਫਿਊਜ ਕੰਨਫਿਊਜ
 • הקלט הגייה לਯਕੀਨ ਕਰਨ ਯਕੀਨ ਕਰਨ
 • הקלט הגייה לਖਿੱਲਰਨਾ ਖਿੱਲਰਨਾ
 • הקלט הגייה לਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ
 • הקלט הגייה לਟਲ ਟਲ
 • הקלט הגייה לਟਕਰਾਅ ਟਕਰਾਅ
 • הקלט הגייה לLiaquat Ali Khan Liaquat Ali Khan
 • הקלט הגייה לਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ
 • הקלט הגייה לਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ

Phrases

 • הקלט הגייה לਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ [Directions & Location]
 • הקלט הגייה לਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל다음 신호등에서 오른쪽으로 도세요 다음 신호등에서 오른쪽으로 도세요 [Drinking & Dining]
 • הקלט הגייה ל멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 [Drinking & Dining]
 • הקלט הגייה ל주유소까지 쭉 가세요 주유소까지 쭉 가세요 [Drinking & Dining]
 • הקלט הגייה ל왼편에 표지판이 보일 거에요. 왼편에 표지판이 보일 거에요. [Drinking & Dining]
 • הקלט הגייה ל돌아서세요. 돌아서세요. [Drinking & Dining]
 • הקלט הגייה ל샅샅이 뒤져 보세요. 샅샅이 뒤져 보세요. [Drinking & Dining]
 • הקלט הגייה ל다리 밑으로 가세요. 다리 밑으로 가세요. [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל내릴 역을 지나쳤어요. 내릴 역을 지나쳤어요. [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל..보다 더 멀리 가지 마세요. ..보다 더 멀리 가지 마세요. [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל오른쪽 차선에 계세요. 오른쪽 차선에 계세요. [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל오른쪽 차선으로 계속 가세요. 오른쪽 차선으로 계속 가세요. [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל1번 출구로 가세요. 1번 출구로 가세요. [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל고속도로에서 남쪽으로 가세요 고속도로에서 남쪽으로 가세요 [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל유료 고속도로에서 북쪽으로 가세요 유료 고속도로에서 북쪽으로 가세요 [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל큰 도로에서 동쪽으로 가세요 큰 도로에서 동쪽으로 가세요 [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל서쪽 방향 고속도로로 가세요 서쪽 방향 고속도로로 가세요 [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל로터리 세 번째 출구로 가세요 로터리 세 번째 출구로 가세요 [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל사거리에서 사거리에서 [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל1층에서 1층에서 [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל..의 뒤쪽으로... ..의 뒤쪽으로... [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל..의 오른쪽으로 ..의 오른쪽으로 [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל..의 왼쪽으로 ..의 왼쪽으로 [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל..의 앞으로 ..의 앞으로 [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל위에서 아래로 위에서 아래로 [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל여기서 모퉁이 오른쪽에 여기서 모퉁이 오른쪽에 [Directions & Location]
 • הקלט הגייה ל이 표는 편도인가요 아님 왕복인가요? 이 표는 편도인가요 아님 왕복인가요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל왕복표 한 장 주세요 왕복표 한 장 주세요 [Travel]
 • הקלט הגייה ל이 지하철 카드로 몇 번 탈 수 있나요? 이 지하철 카드로 몇 번 탈 수 있나요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל이 표는 얼마에요? 이 표는 얼마에요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל환불하고 싶어요 환불하고 싶어요 [Travel]
 • הקלט הגייה ל제 짐을 못 찾겠어요 제 짐을 못 찾겠어요 [Travel]
 • הקלט הגייה ל여권이 필요한가요? 여권이 필요한가요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל버스 정류장이 어디예요? 버스 정류장이 어디예요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל버스가 몇 분마다 오나요? 버스가 몇 분마다 오나요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל버스가 몇 시까지 있나요? 버스가 몇 시까지 있나요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל이 자리에 앉아도 될까요? 이 자리에 앉아도 될까요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל이 자리는 이미 팔렸나요? 이 자리는 이미 팔렸나요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל이 버스는 어디로 가나요? 이 버스는 어디로 가나요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל이 기차는 어디로 가나요? 이 기차는 어디로 가나요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל통행료가 얼마인가요? 통행료가 얼마인가요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל어디에 주차하면 되죠? 어디에 주차하면 되죠? [Travel]
 • הקלט הגייה ל주변에 주차장이 있나요? 주변에 주차장이 있나요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל마지막 기차는 몇 시에 있나요? 마지막 기차는 몇 시에 있나요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל어디서 환승하면 되나요? 어디서 환승하면 되나요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל어떤 기차를 타야 되나요? 어떤 기차를 타야 되나요? [Travel]
 • הקלט הגייה ל몇 정거장 남았나요? 몇 정거장 남았나요? [Travel]