הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לLon ch’it die? Lon ch’it die?
 • הקלט הגייה לandoa ‘t ses? andoa ‘t ses?
 • הקלט הגייה לcoma ch’it ciame? coma ch’it ciame?
 • הקלט הגייה לVa bin Va bin
 • הקלט הגייה ל‘Na maravija! ‘Na maravija!
 • הקלט הגייה לMi i stagh bin, e ti? Mi i stagh bin, e ti?
 • הקלט הגייה לCom it ëstas? Com it ëstas?
 • הקלט הגייה לAdiù Adiù
 • הקלט הגייה לcom vala? com vala?
 • הקלט הגייה לspatuss spatuss
 • הקלט הגייה לWiksionari Wiksionari
 • הקלט הגייה לsent sent [verb, verb past tense, verb past tenses, late, vėlus, pénz, money, verb - present, verb - present tense]
 • הקלט הגייה לrusca rusca
 • הקלט הגייה לpoj poj
 • הקלט הגייה לi sarìe i sarìe
 • הקלט הגייה לi sarìo i sarìo
 • הקלט הגייה לa sarìa a sarìa
 • הקלט הגייה לit sarìe it sarìe
 • הקלט הגייה לi sarìa i sarìa
 • הקלט הגייה לa fusso a fusso
 • הקלט הגייה לi fusse i fusse
 • הקלט הגייה לi fusso i fusso
 • הקלט הגייה לa fussa a fussa
 • הקלט הגייה לit fusse it fusse
 • הקלט הגייה לi fussa i fussa
 • הקלט הגייה לa sio a sio
 • הקלט הגייה לi sie i sie
 • הקלט הגייה לi sio i sio
 • הקלט הגייה לa sia a sia
 • הקלט הגייה לit sie it sie
 • הקלט הגייה לi sia i sia
 • הקלט הגייה לi saran i saran
 • הקלט הגייה לi sareve i sareve
 • הקלט הגייה לi saroma i saroma
 • הקלט הגייה לa sarà a sarà
 • הקלט הגייה לit saras it saras
 • הקלט הגייה לi sarai i sarai
 • הקלט הגייה לa j'ero a j'ero
 • הקלט הגייה לi j'ere i j'ere
 • הקלט הגייה לi j'ero i j'ero
 • הקלט הגייה לit j'ere it j'ere
 • הקלט הגייה לi j'era i j'era
 • הקלט הגייה לi seve i seve
 • הקלט הגייה לi soma i soma
 • הקלט הגייה לit ses it ses
 • הקלט הגייה לi son i son
 • הקלט הגייה לstàit stàit
 • הקלט הגייה לessend essend
 • הקלט הגייה לbagna bagna
 • הקלט הגייה לa l'avrìo a l'avrìo

Phrases