הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לGitega Gitega [city, Africa, Burundi, capital]
 • הקלט הגייה לcibitoke cibitoke [city-Burundi]
 • הקלט הגייה לkomera komera
 • הקלט הגייה לViliginia Viliginia
 • הקלט הגייה לEraste Eraste
 • הקלט הגייה לUrurimi Ururimi
 • הקלט הגייה לNdikatubane Ndikatubane
 • הקלט הגייה לBwakeye Bwakeye
 • הקלט הגייה לnitwa nitwa
 • הקלט הגייה לikinyugunyugu ikinyugunyugu
 • הקלט הגייה לIjoro ryiza Ijoro ryiza [BURUNDI GOOD NIGHT]
 • הקלט הגייה לNdagukunda Ndagukunda [BURUNDI I LIKE YOU]
 • הקלט הגייה לNdagusavye Ndagusavye [BURUNDI PLEASE]
 • הקלט הגייה לUrakoze Urakoze [BBURUNDI THANK YOU]
 • הקלט הגייה לNdarushe Ndarushe [BURUNDI I AM TIRED]
 • הקלט הגייה לNdakomeye Ndakomeye [Burundi I am Fine]
 • הקלט הגייה לUrakomeye Urakomeye [Burundi how are you]
 • הקלט הגייה לUmusi mwiza Umusi mwiza [Burundi]
 • הקלט הגייה לTurasubira Turasubira
 • הקלט הגייה לTwese Twese [Burundi]
 • הקלט הגייה לIjoro ryes Ijoro ryes [Burundi]
 • הקלט הגייה לAkagoroba keza Akagoroba keza [Burundi]
 • הקלט הגייה לUmugoroba mwiza Umugoroba mwiza [Burundi]
 • הקלט הגייה לumugoroba umugoroba [Burundi]
 • הקלט הגייה לYambi Yambi [Burundi]
 • הקלט הגייה לiguhezagire iguhezagire [Burundi]
 • הקלט הגייה לkwa mbere kwa mbere [monday]
 • הקלט הגייה לimbga imbga [dog]
 • הקלט הגייה לBurundi Burundi [Burundi, Countries of the World, països]
 • הקלט הגייה לiciza iciza
 • הקלט הגייה לabansi abansi
 • הקלט הגייה לikijuju ikijuju
 • הקלט הגייה לinda inda [gramática, adverbios, Adverbios de tempo, advérbio, főnév]
 • הקלט הגייה לikirare ikirare
 • הקלט הגייה לguharuruka guharuruka
 • הקלט הגייה לubwira ubwira
 • הקלט הגייה לumukondo umukondo
 • הקלט הגייה לamabano amabano
 • הקלט הגייה לamagara amagara
 • הקלט הגייה לububi ububi
 • הקלט הגייה לubwiza ubwiza
 • הקלט הגייה לamabanga amabanga
 • הקלט הגייה לinkoni inkoni
 • הקלט הגייה לagasema agasema
 • הקלט הגייה לubwoba ubwoba
 • הקלט הגייה לingeso ingeso
 • הקלט הגייה לibirohe ibirohe
 • הקלט הגייה לikigega ikigega
 • הקלט הגייה לingenzi ingenzi
 • הקלט הגייה לubworo ubworo