הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לceltovina celtovina
 • הקלט הגייה לveber veber
 • הקלט הגייה לmizoginija mizoginija
 • הקלט הגייה לmizoginije mizoginije
 • הקלט הגייה לugasnili ugasnili
 • הקלט הגייה לmanj kot manj kot
 • הקלט הגייה לSolkan Solkan [town near Nova Gorica]
 • הקלט הגייה לnapačne napačne
 • הקלט הגייה לPoljšak Poljšak
 • הקלט הגייה לtreši treši [Prešeren]
 • הקלט הגייה לnarpred narpred [Prešeren]
 • הקלט הגייה לtvorničar tvorničar
 • הקלט הגייה לoja oja [acquila]
 • הקלט הגייה לoperosorum operosorum
 • הקלט הגייה לGrušovnik Grušovnik
 • הקלט הגייה לKai Kai [Canadian singers, male given name]
 • הקלט הגייה לČerenjak Čerenjak
 • הקלט הגייה לKrošelj Krošelj
 • הקלט הגייה לgladnih gladnih
 • הקלט הגייה לZvrhnja Vesca Zvrhnja Vesca [place, Austria, Slovenian]
 • הקלט הגייה לkonjca konjca
 • הקלט הגייה לdíra díra
 • הקלט הגייה לviržínka viržínka
 • הקלט הגייה לsátirski sátirski
 • הקלט הגייה לekstirpirati ekstirpirati
 • הקלט הגייה לsirdar sirdar
 • הקלט הגייה לcirkulár cirkulár
 • הקלט הגייה לbírt bírt [ige]
 • הקלט הגייה לbirtíja birtíja
 • הקלט הגייה לcírk círk
 • הקלט הגייה לspánjščica spánjščica
 • הקלט הגייה לkampánjščina kampánjščina
 • הקלט הגייה לkónjščak kónjščak
 • הקלט הגייה לšnjúr šnjúr
 • הקלט הגייה לnjuriti njuriti
 • הקלט הגייה לznenaditi znenaditi
 • הקלט הגייה לbarvína barvína
 • הקלט הגייה לajdína ajdína
 • הקלט הגייה לnegnòj negnòj
 • הקלט הגייה לonégov onégov
 • הקלט הגייה לnegodè negodè
 • הקלט הגייה לlibertínec libertínec
 • הקלט הגייה לlíkanec líkanec
 • הקלט הגייה לkosténec kosténec
 • הקלט הגייה לblínec blínec
 • הקלט הגייה לrenéta renéta
 • הקלט הגייה לpodnéta podnéta
 • הקלט הגייה לlunéta lunéta
 • הקלט הגייה לjunetína junetína
 • הקלט הגייה לbrinéta brinéta

Phrases