הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לmoten moten
 • הקלט הגייה לPoljšak Poljšak
 • הקלט הגייה לtreši treši [Prešeren]
 • הקלט הגייה לnarpred narpred [Prešeren]
 • הקלט הגייה לčmò čmò [Prešeren]
 • הקלט הגייה לskrbi skrbi [Prešeren]
 • הקלט הגייה לprišel prišel [prišel, priti]
 • הקלט הגייה לtvorničar tvorničar
 • הקלט הגייה לEhe Ehe [noun, ehe, Ehe!]
 • הקלט הגייה לtvrdka tvrdka
 • הקלט הגייה לoja oja [acquila]
 • הקלט הגייה לoperosorum operosorum
 • הקלט הגייה לTjaramdadam Tjaramdadam
 • הקלט הגייה לGrušovnik Grušovnik
 • הקלט הגייה לKai Kai [Canadian singers, male given name]
 • הקלט הגייה לOSTERC OSTERC
 • הקלט הגייה לREBOLJ REBOLJ
 • הקלט הגייה לČerenjak Čerenjak
 • הקלט הגייה לKrošelj Krošelj
 • הקלט הגייה לgladnih gladnih
 • הקלט הגייה לSrčno Srčno
 • הקלט הגייה לkrvoprelitje krvoprelitje
 • הקלט הגייה לZvrhnja Vesca Zvrhnja Vesca [place, Austria, Slovenian]
 • הקלט הגייה לkonjca konjca
 • הקלט הגייה לodbira odbira
 • הקלט הגייה לlíra líra [literature]
 • הקלט הגייה לdíra díra
 • הקלט הגייה לnadzirljív nadzirljív
 • הקלט הגייה לdekodirnik dekodirnik
 • הקלט הגייה לafirmacija afirmacija
 • הקלט הגייה לirh irh
 • הקלט הגייה לzbirčica zbirčica
 • הקלט הגייה לizvirček izvirček
 • הקלט הגייה לviržínka viržínka
 • הקלט הגייה לsátirski sátirski
 • הקלט הגייה לbombardírski bombardírski
 • הקלט הגייה לekstirpirati ekstirpirati
 • הקלט הגייה לNirvana Nirvana [nirvana, music, grunge, Emotion, musica, bands, buddhism, philosophy, spirituality, sostantivo]
 • הקלט הגייה לšmirgel šmirgel
 • הקלט הגייה לsírdar sírdar
 • הקלט הגייה לflirt flirt [noun, verb, behavior, rzeczownik, zachowanie, zaloty]
 • הקלט הגייה לcirkulár cirkulár
 • הקלט הגייה לbírt bírt [ige]
 • הקלט הגייה לbirtíja birtíja
 • הקלט הגייה לcírk círk
 • הקלט הגייה לspánjščica spánjščica
 • הקלט הגייה לiztanjšati iztanjšati
 • הקלט הגייה לkampánjščina kampánjščina
 • הקלט הגייה לkónjščak kónjščak
 • הקלט הגייה לkranjščina kranjščina