הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לBrahian Brahian
 • הקלט הגייה לabi abi [School, Schule, bible, names, bee (insect), diminutive of female first name, noun, feminine]
 • הקלט הגייה לAbeniba Abeniba
 • הקלט הגייה לabani abani
 • הקלט הגייה לBrand-Flu Brand-Flu
 • הקלט הגייה לmakaperi makaperi
 • הקלט הגייה לfaja lobi faja lobi
 • הקלט הגייה לSranang Sranang
 • הקלט הגייה לyesi yesi
 • הקלט הגייה לyesibuba yesibuba
 • הקלט הגייה לyesi-ati yesi-ati
 • הקלט הגייה לyesi-olo yesi-olo
 • הקלט הגייה לyesimama yesimama
 • הקלט הגייה לyesilinga yesilinga
 • הקלט הגייה לyesikaka yesikaka
 • הקלט הגייה לyesidoti yesidoti
 • הקלט הגייה לyeye yeye [eye]
 • הקלט הגייה לyeyefasi yeyefasi
 • הקלט הגייה לyolisti yolisti
 • הקלט הגייה לyola yola [names]
 • הקלט הגייה לyoku yoku
 • הקלט הגייה לyokro yokro
 • הקלט הגייה לyongu yongu
 • הקלט הגייה לbromki bromki
 • הקלט הגייה לyonkuman yonkuman
 • הקלט הגייה לyorka yorka
 • הקלט הגייה לyorkaberi yorkaberi
 • הקלט הגייה לyorkatafra yorkatafra
 • הקלט הגייה לyosyosi-skoro yosyosi-skoro
 • הקלט הגייה לyosyosi yosyosi
 • הקלט הגייה לyowka yowka
 • הקלט הגייה לyowla yowla
 • הקלט הגייה לyuru-oso yuru-oso
 • הקלט הגייה לyuru yuru
 • הקלט הגייה לyuruten yuruten
 • הקלט הגייה לyusrefi yusrefi
 • הקלט הגייה לzuidsei zuidsei
 • הקלט הגייה לwetweti wetweti
 • הקלט הגייה לweti weti
 • הקלט הגייה לtelo telo [water, body, sostantivo, food]
 • הקלט הגייה לgowtu gowtu [chemical element]
 • הקלט הגייה לkabasino kabasino [chemical element]
 • הקלט הגייה לkoroskotriki koroskotriki [chemical element]
 • הקלט הגייה לkupru kupru [chemical element]
 • הקלט הגייה לkwiki kwiki [chemical element]
 • הקלט הגייה לsrivru srivru [chemical element]
 • הקלט הגייה לsungu sungu [chemical element, names]
 • הקלט הגייה לten ten [Number]
 • הקלט הגייה לloto loto [chemical element]
 • הקלט הגייה לAfrka Afrka