הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לReducerar Reducerar
 • הקלט הגייה לsticker upp sticker upp
 • הקלט הגייה לDeklamation Deklamation [substantiv]
 • הקלט הגייה לneuromuskulär neuromuskulär
 • הקלט הגייה לsmutsvätten smutsvätten
 • הקלט הגייה לAlexander Woentin Alexander Woentin
 • הקלט הגייה לvågbroar vågbroar
 • הקלט הגייה לflankrörelserna flankrörelserna
 • הקלט הגייה לlinjerörelse linjerörelse
 • הקלט הגייה לlinjerörelsen linjerörelsen
 • הקלט הגייה לböljerörelsen böljerörelsen
 • הקלט הגייה לböljerörelser böljerörelser
 • הקלט הגייה לlottarörelse lottarörelse
 • הקלט הגייה לlottarörelsen lottarörelsen
 • הקלט הגייה לlottarörelser lottarörelser
 • הקלט הגייה לkassarörelse kassarörelse
 • הקלט הגייה לkassarörelsen kassarörelsen
 • הקלט הגייה לkassarörelser kassarörelser
 • הקלט הגייה לkassarörelserna kassarörelserna
 • הקלט הגייה לhävrörelserna hävrörelserna
 • הקלט הגייה לhävrörelse hävrörelse
 • הקלט הגייה לhävrörelsen hävrörelsen
 • הקלט הגייה לhävrörelser hävrörelser
 • הקלט הגייה לgruvrörelse gruvrörelse
 • הקלט הגייה לgruvrörelsen gruvrörelsen
 • הקלט הגייה לgruvrörelser gruvrörelser
 • הקלט הגייה לgruvrörelserna gruvrörelserna
 • הקלט הגייה לrattrörelsen rattrörelsen
 • הקלט הגייה לrattrörelser rattrörelser
 • הקלט הגייה לrattrörelserna rattrörelserna
 • הקלט הגייה לpoströrelsen poströrelsen
 • הקלט הגייה לpoströrelser poströrelser
 • הקלט הגייה לpoströrelserna poströrelserna
 • הקלט הגייה לrattrörelse rattrörelse
 • הקלט הגייה לsektrörelser sektrörelser
 • הקלט הגייה לsektrörelserna sektrörelserna
 • הקלט הגייה לpoströrelse poströrelse
 • הקלט הגייה לlivsrörelser livsrörelser
 • הקלט הגייה לlivsrörelserna livsrörelserna
 • הקלט הגייה לsektrörelse sektrörelse
 • הקלט הגייה לsektrörelsen sektrörelsen
 • הקלט הגייה לmassrörelserna massrörelserna
 • הקלט הגייה לlivsrörelse livsrörelse
 • הקלט הגייה לlivsrörelsen livsrörelsen
 • הקלט הגייה לögonrörelserna ögonrörelserna
 • הקלט הגייה לmassrörelse massrörelse
 • הקלט הגייה לmassrörelsen massrörelsen
 • הקלט הגייה לmassrörelser massrörelser
 • הקלט הגייה לögonrörelse ögonrörelse
 • הקלט הגייה לögonrörelsen ögonrörelsen

Phrases

 • הקלט הגייה לKärleken är blind. Kärleken är blind. [Other]
 • הקלט הגייה לmed facit i hand med facit i hand [Other]
 • הקלט הגייה לi fel riktning i fel riktning [Other]
 • הקלט הגייה לdet är bara bra det är bara bra [Other]
 • הקלט הגייה לkul att ses kul att ses [Other]
 • הקלט הגייה לdet är fint det är fint [Other]
 • הקלט הגייה לHur är det Hur är det [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לgå för långt gå för långt [Other]
 • הקלט הגייה לvinna ett vad vinna ett vad [Other]
 • הקלט הגייה לKonungariket Danmark Konungariket Danmark [Other]
 • הקלט הגייה לhåller sig vaken håller sig vaken [Other]
 • הקלט הגייה לDet gör budskapet mycket tydligt. Det gör budskapet mycket tydligt. [Other]
 • הקלט הגייה לDet är ett mycket viktigt budskap Det är ett mycket viktigt budskap [Other]
 • הקלט הגייה לVi göra det mer tillgänglig för besökaren Vi göra det mer tillgänglig för besökaren [Other]
 • הקלט הגייה לurvalet och insamlingen av föremål urvalet och insamlingen av föremål [Other]
 • הקלט הגייה לDag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld [Other]
 • הקלט הגייה לSom du redan vet... Som du redan vet... [Other]
 • הקלט הגייה לsläpper in släpper in [Other]
 • הקלט הגייה לalex hemunt alex hemunt [Other]
 • הקלט הגייה לnågot som helst något som helst [Other]
 • הקלט הגייה לbli anmäld bli anmäld [Other]