הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לdistriktssjuksköterska distriktssjuksköterska
 • הקלט הגייה לgrafologi grafologi
 • הקלט הגייה לEldar Eldar [male name]
 • הקלט הגייה לbäckar bäckar [nature]
 • הקלט הגייה לmandarinand mandarinand [Aix galericulata]
 • הקלט הגייה לgeneralguvernör generalguvernör
 • הקלט הגייה לvrövla vrövla
 • הקלט הגייה לkådis kådis [slang]
 • הקלט הגייה לKunst Kunst [German loanwords, art, noun, Kunst]
 • הקלט הגייה לJacqueline Cabaj Awad Jacqueline Cabaj Awad [tennis player]
 • הקלט הגייה לsälgbusken sälgbusken
 • הקלט הגייה לsälgbuskar sälgbuskar
 • הקלט הגייה לsälgbuskarna sälgbuskarna
 • הקלט הגייה לramibuske ramibuske
 • הקלט הגייה לmatébuskar matébuskar
 • הקלט הגייה לmatébuskarna matébuskarna
 • הקלט הגייה לsälgbuske sälgbuske
 • הקלט הגייה לvidebuskarna videbuskarna
 • הקלט הגייה לmatébuske matébuske
 • הקלט הגייה לmatébusken matébusken
 • הקלט הגייה לtebuskarna tebuskarna
 • הקלט הגייה לvidebuske videbuske
 • הקלט הגייה לvidebusken videbusken
 • הקלט הגייה לvidebuskar videbuskar
 • הקלט הגייה לtebuske tebuske
 • הקלט הגייה לtebusken tebusken
 • הקלט הגייה לtebuskar tebuskar
 • הקלט הגייה לkokabusken kokabusken
 • הקלט הגייה לkokabuskar kokabuskar
 • הקלט הגייה לkokabuskarna kokabuskarna
 • הקלט הגייה לkopkabuske kopkabuske
 • הקלט הגייה לalbuskarna albuskarna
 • הקלט הגייה לhalvdelarna halvdelarna
 • הקלט הגייה לhalvdelar halvdelar
 • הקלט הגייה לframdelen framdelen
 • הקלט הגייה לframdelar framdelar
 • הקלט הגייה לlottsedlar lottsedlar
 • הקלט הגייה לlottsedlarna lottsedlarna
 • הקלט הגייה לslutsedlarna slutsedlarna
 • הקלט הגייה לsmåsedlarna småsedlarna
 • הקלט הגייה לlottsedel lottsedel
 • הקלט הגייה לloittsedeln loittsedeln
 • הקלט הגייה לröstsedlar röstsedlar
 • הקלט הגייה לsmåsedel småsedel
 • הקלט הגייה לsmåsedlar småsedlar
 • הקלט הגייה לpantsedlarna pantsedlarna
 • הקלט הגייה לröströstsedel röströstsedel
 • הקלט הגייה לröstsedeln röstsedeln
 • הקלט הגייה לpantsedel pantsedel
 • הקלט הגייה לpantsedeln pantsedeln

Phrases

 • הקלט הגייה לrör sig om rör sig om [Other]
 • הקלט הגייה לta det lygnt ta det lygnt [Other]
 • הקלט הגייה לsamlade verk samlade verk [Other]
 • הקלט הגייה לutökad demokrati kräver ökade kunskaper utökad demokrati kräver ökade kunskaper [Other]
 • הקלט הגייה לsynd sund synd sund [Other]
 • הקלט הגייה לprimary Sjögren syndrome primary Sjögren syndrome [Scientific/Medical terms]
 • הקלט הגייה לalex hemunt alex hemunt [Other]
 • הקלט הגייה לtill befolkningen till befolkningen [Other]