הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לyIbaH yIbaH
 • הקלט הגייה לjIyaj jIyaj
 • הקלט הגייה לjIyajbe' jIyajbe'
 • הקלט הגייה לvlghajbe' vlghajbe'
 • הקלט הגייה לjlyajbe' jlyajbe' [克林贡语, 我不明白]
 • הקלט הגייה לHIja’ or HISlaH HIja’ or HISlaH
 • הקלט הגייה לjoH'a joH'a
 • הקלט הגייה לQapla'ghu Qapla'ghu
 • הקלט הגייה לqey qey [verbs]
 • הקלט הגייה לQeb Qeb [jewelry, Accessories, clothing]
 • הקלט הגייה לchu' chu'
 • הקלט הגייה לtlhogh tlhogh [marriage, wedding]
 • הקלט הגייה לMong Mong [derogatory, vulgar, surnames, Lupang hinirang, Philippine, National Anthem, 模糊, 瞎, 灰色]
 • הקלט הגייה לtet tet [place names, noms de lloc, toponímia, verb]
 • הקלט הגייה לcha'maH cha'maH [Numbers, Number]
 • הקלט הגייה לsup sup [verb, greeting, abbreviation, sport, padding]
 • הקלט הגייה לtogh togh
 • הקלט הגייה לhov hov
 • הקלט הגייה לchis chis [chis]
 • הקלט הגייה לmas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan]
 • הקלט הגייה לchal chal [here]
 • הקלט הגייה לqeS’a’ qeS’a’
 • הקלט הגייה לpIn'a' pIn'a' [maestra]
 • הקלט הגייה לparmaq parmaq [amor]
 • הקלט הגייה לWlj Wlj
 • הקלט הגייה לba Qa' ba Qa'
 • הקלט הגייה לQaqqu Qaqqu
 • הקלט הגייה לqamuSHa qamuSHa
 • הקלט הגייה ל   
 • הקלט הגייה לbIHnuch bIHnuch
 • הקלט הגייה לnIm wIb ngogh nIm wIb ngogh [food]
 • הקלט הגייה לghogh HablI'Hom ghogh HablI'Hom [communication technology]
 • הקלט הגייה ל'echletHom 'echletHom
 • הקלט הגייה לpuH Doj puH Doj
 • הקלט הגייה לraQ raQ
 • הקלט הגייה לmIllogh qonwI' mIllogh qonwI'
 • הקלט הגייה לlupwI' lupwI'
 • הקלט הגייה לghem ghem
 • הקלט הגייה לghor ghor
 • הקלט הגייה לtIr ngogh tIr ngogh
 • הקלט הגייה לQoghIj QoghIj [body part]
 • הקלט הגייה לloDHom loDHom
 • הקלט הגייה לngaSwI' ngaSwI' [container]
 • הקלט הגייה לbal bal [Zamanalif, food&shopping, honey, svenska substantiv, NL AUB, adverb, container]
 • הקלט הגייה לporgh porgh
 • הקלט הגייה לbiQ Duj biQ Duj
 • הקלט הגייה לSuD 'ej wov SuD 'ej wov [colors]
 • הקלט הגייה לHuch nav Huch nav
 • הקלט הגייה לqam Do Duj qam Do Duj
 • הקלט הגייה לqa'vIn qa'vIn [Beverage]

Phrases