הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לtlhIH quvHa' tlhIH quvHa'
 • הקלט הגייה לqaStaHvIS ram jIyItnIS qaStaHvIS ram jIyItnIS
 • הקלט הגייה לpetaQ ghaH DonalD trump'e'. petaQ ghaH DonalD trump'e'.
 • הקלט הגייה לDoqqu' 'epIl naH. Doqqu' 'epIl naH.
 • הקלט הגייה לQu’vatlh Qu’vatlh
 • הקלט הגייה לjoh joh
 • הקלט הגייה לKuvah'Magh Kuvah'Magh
 • הקלט הגייה לKo'wa-mach Ko'wa-mach
 • הקלט הגייה לpetaQ chaH Hoch ghan'Iq yaS'e'. petaQ chaH Hoch ghan'Iq yaS'e'.
 • הקלט הגייה לmataH HeghDI' chaH! mataH HeghDI' chaH!
 • הקלט הגייה לnughDaq mayIn. nughDaq mayIn.
 • הקלט הגייה לZ Z [alphabet, consonants, letters, letter, Sosič Balerina, Marjan Bregant, Prešeren]
 • הקלט הגייה לQ'ploq Q'ploq
 • הקלט הגייה ל'oHbej 'oHbej [adveb]
 • הקלט הגייה לQumwl' ylchu' Qumwl' ylchu'
 • הקלט הגייה לBig Mac Big Mac [product names, fast food, food]
 • הקלט הגייה לbIyIt bIyIt
 • הקלט הגייה לjIyIt jIyIt
 • הקלט הגייה לponglIj ponglIj
 • הקלט הגייה ל'oH'a' 'oH'a'
 • הקלט הגייה לqaplan qaplan [Zamanalif, zoology, зоология]
 • הקלט הגייה לnuqjatlh nuqjatlh
 • הקלט הגייה לbImach bImach
 • הקלט הגייה ל' ' [apostrophe, 작은 따옴표, symbol]
 • הקלט הגייה לmaQong maQong
 • הקלט הגייה לjIvum jIvum
 • הקלט הגייה לSuqet Suqet
 • הקלט הגייה לmaqet maqet
 • הקלט הגייה לbISup bISup
 • הקלט הגייה לHab SoSlI' Quch! Hab SoSlI' Quch!
 • הקלט הגייה לyIbaH yIbaH
 • הקלט הגייה לjIyaj jIyaj
 • הקלט הגייה לjIyajbe' jIyajbe'
 • הקלט הגייה לvlghajbe' vlghajbe'
 • הקלט הגייה לjlyajbe' jlyajbe' [克林贡语, 我不明白]
 • הקלט הגייה לHIja’ or HISlaH HIja’ or HISlaH
 • הקלט הגייה לjoH'a joH'a
 • הקלט הגייה לQapla'ghu Qapla'ghu
 • הקלט הגייה לqey qey [verbs]
 • הקלט הגייה לQeb Qeb [jewelry, Accessories, clothing]
 • הקלט הגייה לchu' chu'
 • הקלט הגייה לtlhogh tlhogh [marriage, wedding]
 • הקלט הגייה לMong Mong [derogatory, vulgar, surnames, Lupang hinirang, Philippine, National Anthem, 模糊, 瞎, 灰色]
 • הקלט הגייה לtet tet [place names, noms de lloc, toponímia, verb]
 • הקלט הגייה לcha'maH cha'maH [Numbers, Number]
 • הקלט הגייה לsup sup [verb, greeting, abbreviation, sport, padding]
 • הקלט הגייה לtogh togh
 • הקלט הגייה לhov hov
 • הקלט הגייה לchis chis [chis, surname]
 • הקלט הגייה לmas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan, surname]