הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לЕвропа Европа [place names, géographie, noun, спутники, satellite, правопис 1929, astronomy, астрономия, europe, geography]
 • הקלט הגייה לЯпония Япония [countries, география, geography]
 • הקלט הגייה לуйгу уйгу
 • הקלט הגייה לПьеро Пьеро
 • הקלט הגייה לВинчи Винчи
 • הקלט הגייה לда Винчи да Винчи
 • הקלט הגייה לЛеонардо Леонардо [dict_uk]
 • הקלט הגייה לЛеонардо да Винчи Леонардо да Винчи
 • הקלט הגייה לChöömej Chöömej
 • הקלט הגייה לайлана айлана [Siberian Tatar, Себер теле]
 • הקלט הגייה לШанжалай Шанжалай
 • הקלט הגייה לado ado [many, plenty, madami, noun, male name]
 • הקלט הגייה לилчирбе илчирбе
 • הקלט הגייה לэзим эзим
 • הקלט הגייה לмарий марий [OMJ1_Lesson_02, nouns (chm)]
 • הקלט הגייה לача ача [пшеничный хлеб, перепёлка, nouns (chm)]
 • הקלט הגייה לкум кум [сущeствитeльноe, noun, numerals (chm), dict_uk]
 • הקלט הגייה לкок кок [фамилии, numerals (chm), dict_uk]
 • הקלט הגייה לs06a14@gmail.com s06a14@gmail.com [0614]
 • הקלט הגייה לСергей Күжүгет оглу Шойгу Сергей Күжүгет оглу Шойгу
 • הקלט הגייה לмалым малым
 • הקלט הגייה לугдунмас угдунмас
 • הקלט הגייה לулуг улуг
 • הקלט הגייה לэдимни эдимни
 • הקלט הגייה לберейн берейн
 • הקלט הגייה לУгдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн. Угдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн.
 • הקלט הגייה לХажытмаа Хажытмаа [female first names]
 • הקלט הגייה לHuun-Huur-Tu Huun-Huur-Tu [music, band names]
 • הקלט הגייה לэът чиир эът чиир
 • הקלט הגייה לоът оът
 • הקלט הגייה לЫнак мен Ынак мен
 • הקלט הגייה לТаңды-Тыва Таңды-Тыва [republic]
 • הקלט הגייה לAylanmaa Damyran Aylanmaa Damyran
 • הקלט הגייה לChoduraa Tumat Choduraa Tumat
 • הקלט הגייה לйод йод [chemical element, dict_uk]
 • הקלט הגייה לкремний кремний [химия, chemicals, chemical element]
 • הקלט הגייה לсурьма сурьма [сущeствитeльноe, металлы и сплавы, chemical element]
 • הקלט הגייה לцинк цинк [сущeствитeльноe, металлы и сплавы, химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • הקלט הגייה לкислород кислород [химия, chemicals, chemical element]
 • הקלט הגייה לазот азот [химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • הקלט הגייה לкобальт кобальт [colours, сущeствитeльноe, металлы и сплавы, химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • הקלט הגייה לуглерод углерод [химия, chemicals, chemical element]
 • הקלט הגייה לгайна гайна [chemical element]
 • הקלט הגייה לКызыл Кызыл [география, Tatar Swadesh list, города России]
 • הקלט הגייה לШоол Шоол [toponimy-tyvan]
 • הקלט הגייה לТолбул Толбул [toponimy-tyvan]
 • הקלט הגייה לсоң соң
 • הקלט הגייה לха ха [( Быков Сотников), dict_uk]
 • הקלט הגייה לчалчык чалчык [dialecticism, диалект]
 • הקלט הגייה לчүк чүк [топонимика, toponimy (tt)]