הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לВалике спасибі. Валике спасибі.
 • הקלט הגייה לєтесь єтесь
 • הקלט הגייה לязнення язнення
 • הקלט הגייה לязково язково
 • הקלט הגייה לютерна ютерна
 • הקלט הגייה לютерний ютерний
 • הקלט הגייה לютерної ютерної
 • הקלט הגייה לютера ютера
 • הקלט הגייה לютерами ютерами
 • הקלט הגייה לютерів ютерів
 • הקלט הגייה לтирічним тирічним
 • הקלט הגייה לпланує планує
 • הקלט הגייה לплатної платної
 • הקלט הגייה לплемен племен
 • הקלט הגייה לплану плану
 • הקלט הגייה לпільги пільги
 • הקלט הגייה לпіратством піратством
 • הקלט הגייה לпідшлункова підшлункова
 • הקלט הגייה לпізньої пізньої
 • הקלט הגייה לпіклуватись піклуватись
 • הקלט הגייה לпідтверджується підтверджується
 • הקלט הגייה לпідтрики підтрики
 • הקלט הגייה לпідхопився підхопився
 • הקלט הגייה לпідписуватись підписуватись
 • הקלט הגייה לпідсилює підсилює
 • הקלט הגייה לпідстелив підстелив
 • הקלט הגייה לпіднялася піднялася
 • הקלט הגייה לпідозрював підозрював
 • הקלט הגייה לпідозрюємо підозрюємо
 • הקלט הגייה לпідкреслювала підкреслювала
 • הקלט הגייה לпідміняв підміняв
 • הקלט הגייה לпіднімався піднімався
 • הקלט הגייה לпіддають піддають
 • הקלט הגייה לпідемо підемо
 • הקלט הגייה לпідібраних підібраних
 • הקלט הגייה לпідвищеного підвищеного
 • הקלט הגייה לпідвищує підвищує
 • הקלט הגייה לпівнів півнів
 • הקלט הגייה לпівнічній північній
 • הקלט הגייה לписьменника письменника
 • הקלט הגייה לпитаннi питаннi
 • הקלט הגייה לписьма письма [Модзелевская]
 • הקלט הגייה לпеpіодичне пеpіодичне
 • הקלט הגייה לпильно пильно
 • הקלט הגייה לпершокласним першокласним
 • הקלט הגייה לпершому першому
 • הקלט הגייה לпершочергове першочергове
 • הקלט הגייה לперших перших
 • הקלט הגייה לпершій першій
 • הקלט הגייה לпершого першого