הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לch'iihil ch'iihil
 • הקלט הגייה לitzia itzia
 • הקלט הגייה לKa’ana’anen Ka’ana’anen
 • הקלט הגייה לK’oaja’anen K’oaja’anen
 • הקלט הגייה לK’íikaben K’íikaben
 • הקלט הגייה לWi’ijen Wi’ijen
 • הקלט הגייה לKe’elen Ke’elen
 • הקלט הגייה לUk’ajen Uk’ajen
 • הקלט הגייה לMa’ náachi Ma’ náachi
 • הקלט הגייה לTene’ 20 ja’ab yaan ten Tene’ 20 ja’ab yaan ten
 • הקלט הגייה לJayp’éel ja’ab yaan tech? Jayp’éel ja’ab yaan tech?
 • הקלט הגייה לKo’oten waye’ Ko’oten waye’
 • הקלט הגייה לBa’ax ka beetik? Ba’ax ka beetik?
 • הקלט הגייה לBeyxan teen Beyxan teen
 • הקלט הגייה לKux teech? Kux teech?
 • הקלט הגייה לBix a K’aaba’? Bix a K’aaba’?
 • הקלט הגייה לTooj in wóol Tooj in wóol
 • הקלט הגייה לChan ma’alob Chan ma’alob
 • הקלט הגייה לCh'aah Ch'aah
 • הקלט הגייה לVersace Versace [fashion, company]
 • הקלט הגייה לextremistas extremistas [individuos, grupos, ideologia, extremist]
 • הקלט הגייה לdamojh damojh [airlines]
 • הקלט הגייה לleech leech [rigging, shipbuilding, nautical, light, noun, aquatic, terrestrial, worm, sponger, person]
 • הקלט הגייה לaranxax aranxax [comida, naranja]
 • הקלט הגייה לyäyäx yäyäx [comida, tomate]
 • הקלט הגייה לooks ooks
 • הקלט הגייה לcomida de la casa comida de la casa
 • הקלט הגייה לde la casa de la casa [surname, surname - Catalan]
 • הקלט הגייה לba’ate’el ba’ate’el
 • הקלט הגייה לDzilam Dzilam
 • הקלט הגייה לXcunyah Xcunyah [Yucatán, México, maya]
 • הקלט הגייה לotzil otzil
 • הקלט הגייה לhohokam hohokam
 • הקלט הגייה לwayak’ wayak’
 • הקלט הגייה לChicxulub Chicxulub [Chicxulub crater, Chicxulub, Yucatan, Mexico]
 • הקלט הגייה ל尤卡坦玛雅语 尤卡坦玛雅语
 • הקלט הגייה לK'iche' K'iche'
 • הקלט הגייה לBulbuxya Bulbuxya [topónimo]
 • הקלט הגייה לYaxchilán Yaxchilán [places in Mexico]
 • הקלט הגייה לXultun Xultun
 • הקלט הגייה לIchmul Ichmul
 • הקלט הגייה לHochob Hochob
 • הקלט הגייה לKùutsmil Kùutsmil
 • הקלט הגייה לEdzna Edzna
 • הקלט הגייה לUxmal Uxmal
 • הקלט הגייה לXcaret Xcaret
 • הקלט הגייה לma´alob ma´alob
 • הקלט הגייה לbo'otik bo'otik [thank you]
 • הקלט הגייה לitzamnaaj itzamnaaj
 • הקלט הגייה לKukulkán Kukulkán [maya]