הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לria ria [nom, female name]
 • הקלט הגייה לbee bee [Insect, insects, bee, names]
 • הקלט הגייה לbeedyuh beedyuh
 • הקלט הגייה לngäꞌch ngäꞌch
 • הקלט הגייה לnga nga [prayer, Ama-mi, Ama namin, Our Father]
 • הקלט הגייה לllia llia
 • הקלט הגייה לnkiꞌch nkiꞌch
 • הקלט הגייה לngaꞌs ngaꞌs
 • הקלט הגייה לNabee nadxieelii Nabee nadxieelii
 • הקלט הגייה לXcaanda stine Xcaanda stine
 • הקלט הגייה לZulua' nadxieelii Zulua' nadxieelii
 • הקלט הגייה לcatacrunchie catacrunchie
 • הקלט הגייה לолдод олдод
 • הקלט הגייה לSAK SAK [A village in N Kurdistan, A trade union in Finland, zelfstandig naamwoord]
 • הקלט הגייה לrak rak [Animal, disease, rzeczownik, noun, crayfish, see <idzie>]
 • הקלט הגייה לnak nak [want]
 • הקלט הגייה לmod mod
 • הקלט הגייה לlliaan lliaan
 • הקלט הגייה לlliod lliod
 • הקלט הגייה לkiee kiee
 • הקלט הגייה לguun guun
 • הקלט הגייה לgieen gieen
 • הקלט הגייה לgiäl giäl
 • הקלט הגייה לgan gan [word]
 • הקלט הגייה לbengieea bengieea
 • הקלט הגייה לbehn behn [German names]
 • הקלט הגייה לIsrael Israel [male names, countries, geography, nation, països, Countries of the World, country]
 • הקלט הגייה לMoisés Moisés [biblical figures]
 • הקלט הגייה לDios Dios [nagsaway a pintasmo, Iloco song, god, hebreo]
 • הקלט הגייה לSiria Siria [country]
 • הקלט הגייה לpab pab [help]
 • הקלט הגייה לJesucrist Jesucrist
 • הקלט הגייה לJerusalén Jerusalén
 • הקלט הגייה לRieti Rieti [geografìa, nome di città, Lazio, Toponomastic]
 • הקלט הגייה לC C [alphabet, consonants, abecedario, alfabeto, lletres de l'alfabet, letter, Alphabet - Dutch]
 • הקלט הגייה לlayeni layeni [peace]
 • הקלט הגייה לАнх Анх
 • הקלט הגייה לlaa laa [pergi, law]
 • הקלט הגייה לdiidx diidx
 • הקלט הגייה לgak gak [retro, trademark, Nickelodeon, toys, website, retailer]
 • הקלט הגייה לLluah Lluah [name: male]