קטגוריה:

أرقام

הרשמה להגיות של أرقام

 • הגייה 11 11 [en]
 • הגייה 13 13 [ru]
 • הגייה 2 2 [fr]
 • הגייה 14 14 [en]
 • הגייה 15 15 [ru]
 • הגייה 19 19 [fa]
 • הגייה 20 20 [da]
 • הגייה 5 5 [en]
 • הגייה 12 12 [da]
 • הגייה 10 10 [en]
 • הגייה 8 8 [es]
 • הגייה 4 4 [en]
 • הגייה 3 3 [en]
 • הגייה 7 7 [en]
 • הגייה 18 18 [en]
 • הגייה 16 16 [en]
 • הגייה 6 6 [de]
 • הגייה 17 17 [en]
 • הגייה 9 9 [fr]
 • הגייה 90 - noventa 90 - noventa [pt]
 • הגייה 22 22 [en]
 • הגייה 21 21 [fa]
 • הגייה 80 - oitenta 80 - oitenta [pt]
 • הגייה 88 88 [uz]
 • הגייה 2004 2004 [en]
 • הגייה 2006 2006 [de]
 • הגייה 98 98 [uz]
 • הגייה 2800 2800 [nl]
 • הגייה 130 130 [uz]
 • הגייה 3,000 3,000 [en]
 • הגייה 900 - novecentos 900 - novecentos [pt]
 • הגייה 650 650 [de]
 • הגייה 2030 2030 [de]
 • הגייה 400 - quatrocentos 400 - quatrocentos [pt]
 • הגייה 2023 2023 [de]
 • הגייה 800 - oitocentos 800 - oitocentos [pt]
 • הגייה 600 - seiscentos 600 - seiscentos [pt]
 • הגייה 200 - duzentos 200 - duzentos [pt]
 • הגייה 1364 1364 [fa]
 • הגייה 1315 1315 [fa]
 • הגייה 1349 1349 [fa]
 • הגייה 320 320 [de]
 • הגייה 1319 1319 [fa]
 • הגייה 872 872 [de]
 • הגייה 300 - trezentos 300 - trezentos [pt]
 • הגייה 1314 1314 [fa]
 • הגייה 1334 1334 [fa]
 • הגייה 700 - setecentos 700 - setecentos [pt]
 • הגייה 1348 1348 [fa]
 • הגייה 1302 1302 [fa]
 • הגייה 1340 1340 [fa]
 • הגייה 1335 1335 [fa]
 • הגייה 2.000 - dois mil 2.000 - dois mil [pt]
 • הגייה 1353 1353 [fa]