קטגוריה:

两字轻声词

הרשמה להגיות של 两字轻声词

 • הגייה 唾沫 唾沫 [zh]
 • הגייה 揣摸 揣摸 [zh]
 • הגייה 鼓捣 鼓捣 [zh]
 • הגייה 胳肢 胳肢 [zh]
 • הגייה 单子 单子 [zh]
 • הגייה 起开 起开 [zh]
 • הגייה 厚实 厚实 [zh]
 • הגייה 皇历 皇历 [zh]
 • הגייה 车子 车子 [wuu]
 • הגייה 骨碌 骨碌 [zh]
 • הגייה 估摸 估摸 [zh]
 • הגייה 褡裢 褡裢 [zh]
 • הגייה 使得 使得 [zh]
 • הגייה 贫气 贫气 [zh]
 • הגייה 敢情 敢情 [zh]
 • הגייה 服侍 服侍 [zh]
 • הגייה 粗拉 粗拉 [zh]
 • הגייה 毛躁 毛躁 [zh]
 • הגייה 灵透 灵透 [zh]
 • הגייה 谷子 谷子 [zh]
 • הגייה 道士 道士 [zh]
 • הגייה 嘟哝 嘟哝 [zh]
 • הגייה 麻利 麻利 [zh]
 • הגייה 亏空 亏空 [zh]
 • הגייה 锡匠 锡匠 [zh]
 • הגייה 陪送 陪送 [zh]
 • הגייה 嚏喷 嚏喷 [zh]
 • הגייה 宽绰 宽绰 [zh]
 • הגייה 里头 里头 [zh]
 • הגייה 泼辣 泼辣 [zh]
 • הגייה 褥子 褥子 [zh]
 • הגייה 唧哝 唧哝 [zh]
 • הגייה 榫头 榫头 [zh]
 • הגייה 浪头 浪头 [zh]
 • הגייה 近乎 近乎 [zh]
 • הגייה 实落 实落 [zh]
 • הגייה 卖弄 卖弄 [zh]
 • הגייה 垫子 垫子 [zh]
 • הגייה 凳子 凳子 [zh]
 • הגייה 席子 席子 [gan]
 • הגייה 笼嘴 笼嘴 [zh]
 • הגייה 陪房 陪房 [zh]
 • הגייה 苦处 苦处 [zh]
 • הגייה 干巴 干巴 [zh]
 • הגייה 搭腰 搭腰 [zh]
 • הגייה 救应 救应 [zh]
 • הגייה 弓子 弓子 [zh]
 • הגייה 机灵 机灵 [zh]
 • הגייה 杠杠 杠杠 [zh]
 • הגייה 脑子 脑子 [zh]
 • הגייה 瘤子 瘤子 [zh]
 • הגייה 激灵 激灵 [zh]
 • הגייה 痢疾 痢疾 [zh]
 • הגייה 叫唤 叫唤 [zh]
 • הגייה 妹夫 妹夫 [zh]
 • הגייה 兴头 兴头 [zh]
 • הגייה 活计 活计 [zh]
 • הגייה 呱嗒 呱嗒 [zh]
 • הגייה 铜匠 铜匠 [zh]
 • הגייה 卡子 卡子 [zh]
 • הגייה 忌妒 忌妒 [zh]
 • הגייה 颤悠 颤悠 [zh]
 • הגייה 王爷 王爷 [zh]
 • הגייה 佛爷 佛爷 [zh]
 • הגייה 虱子 虱子 [zh]
 • הגייה 飘悠 飘悠 [zh]
 • הגייה 鲜亮 鲜亮 [zh]
 • הגייה 撮合 撮合 [zh]
 • הגייה 勾搭 勾搭 [zh]
 • הגייה 来得 来得 [zh]
 • הגייה 盖头 盖头 [zh]
 • הגייה 褂子 褂子 [gan]
 • הגייה 妃子 妃子 [zh]
 • הגייה 老实 老实 [wuu]
 • הגייה 厨子 厨子 [zh]
 • הגייה 动静 动静 [zh]
 • הגייה 磕打 磕打 [zh]
 • הגייה 猜摸 猜摸 [zh]
 • הגייה 絮烦 絮烦 [zh]
 • הגייה 排揎 排揎 [zh]
 • הגייה 踢蹬 踢蹬 [zh]
 • הגייה 少爷 少爷 [zh]
 • הגייה 气性 气性 [zh]
 • הגייה 细挑 细挑 [zh]
 • הגייה 嗓子 嗓子 [zh]
 • הגייה 平正 平正 [zh]
 • הגייה 畜类 畜类 [zh]
 • הגייה 乜斜 乜斜 [zh]
 • הגייה 胳臂 胳臂 [zh]
 • הגייה 帘子 帘子 [zh]
 • הגייה 见识 见识 [wuu]
 • הגייה 念叨 念叨 [zh]
 • הגייה 盘缠 盘缠 [zh]
 • הגייה 亮堂 亮堂 [zh]
 • הגייה 槽坊 槽坊 [zh]
 • הגייה 麸子 麸子 [zh]
 • הגייה 锅饼 锅饼 [zh]
 • הגייה 皮匠 皮匠 [zh]
 • הגייה 姑父 姑父 [zh]
 • הגייה 麻秸 麻秸 [zh]