קטגוריה:

偏旁

הרשמה להגיות של 偏旁

 • הגייה 人
  [zh]
 • הגייה 犬
  [ja]
 • הגייה 水
  [ja]
 • הגייה 日
  [ja]
 • הגייה 十
  [zh]
 • הגייה 月
  [ja]
 • הגייה 白
  [ja]
 • הגייה 八
  [zh]
 • הגייה 女
  [ja]
 • הגייה 木
  [zh]
 • הגייה 雨
  [ja]
 • הגייה 肉
  [ja]
 • הגייה 山
  [ja]
 • הגייה 米
  [ja]
 • הגייה 車
  [ja]
 • הגייה 心
  [zh]
 • הגייה 石
  [zh]
 • הגייה 火
  [ja]
 • הגייה 大
  [ja]
 • הגייה 赤
  [ja]
 • הגייה 刀
  [zh]
 • הגייה 鱼
  [wuu]
 • הגייה 西
  西 [ja]
 • הגייה 力
  [zh]
 • הגייה 行
  [zh]
 • הגייה 鬼
  [zh]
 • הגייה 青
  [ja]
 • הגייה 馬
  [ja]
 • הגייה 小
  [zh]
 • הגייה 手
  [yue]
 • הגייה 高
  [zh]
 • הגייה 口
  [ja]
 • הגייה 魚
  [ja]
 • הגייה 牛
  [ja]
 • הגייה 足
  [ja]
 • הגייה 虫
  [ja]
 • הגייה 生
  [ja]
 • הגייה 母
  [ja]
 • הגייה 田
  [ja]
 • הגייה 王
  [zh]
 • הגייה 川
  [ja]
 • הגייה 玉
  [gan]
 • הגייה 風
  [ja]
 • הגייה 文
  [nan]
 • הגייה 父
  [ja]
 • הגייה 角
  [ja]
 • הגייה 龍
  [ja]
 • הגייה 鼻
  [ja]
 • הגייה 方
  [ja]
 • הגייה 耳
  [ja]
 • הגייה 土
  [ja]
 • הגייה 子
  [ja]
 • הגייה 鳥
  [ja]
 • הגייה 黄
  [zh]
 • הגייה 夕
  [zh]
 • הגייה 羊
  [zh]
 • הגייה 色
  [ja]
 • הגייה 皿
  [zh]
 • הגייה 入
  [wuu]
 • הגייה 几
  [zh]
 • הגייה 老
  [zh]
 • הגייה 見
  [ja]
 • הגייה 谷
  [ja]
 • הגייה 目
  [ja]
 • הגייה 面
  [zh]
 • הגייה 香
  [zh]
 • הגייה 爪
  [ja]
 • הגייה 毛
  [yue]
 • הגייה 走
  [zh]
 • הגייה 自
  [zh]
 • הגייה 用
  [zh]
 • הגייה 又
  [ko]
 • הגייה 舌
  [zh]
 • הגייה 鹿
  鹿 [zh]
 • הגייה 黃
  [yue]
 • הגייה 寸
  [yue]
 • הגייה 见
  [zh]
 • הגייה 竹
  [zh]
 • הגייה 瓦
  [ja]
 • הגייה 黑
  [zh]
 • הגייה 长
  [zh]
 • הגייה 糸
  [ja]
 • הגייה 衣
  [wuu]
 • הגייה 牙
  [wuu]
 • הגייה 音
  [ja]
 • הגייה 血
  [zh]
 • הגייה 丘
  [ja]
 • הגייה 門
  [ja]
 • הגייה 车
  [cjy]
 • הגייה 马
  [zh]
 • הגייה 欠
  [zh]
 • הגייה 皮
  [ja]
 • הגייה 鸟
  [zh]
 • הגייה 鼠
  [ja]
 • הגייה 首
  [ja]
 • הגייה 貝
  [yue]
 • הגייה 虎
  [zh]
 • הגייה 骨
  [zh]
 • הגייה 而
  [zh]
 • הגייה 穴
  [zh]