קטגוריה:

偏旁

הרשמה להגיות של 偏旁

 • הגייה 丘 [ja]
 • הגייה 业 [wuu]
 • הגייה 丨 [zh]
 • הגייה 丿 丿 [zh]
 • הגייה 么 [zh]
 • הגייה 乙 [ja]
 • הגייה ⺄ [yue]
 • הגייה 乚 [wuu]
 • הגייה 乛 [wuu]
 • הגייה 亠 [zh]
 • הגייה 人 [zh]
 • הגייה 亻 [ja]
 • הגייה 儿 [zh]
 • הגייה 兀 [zh]
 • הגייה 入 [wuu]
 • הגייה 八 [zh]
 • הגייה ⺆ [yue]
 • הגייה 冂 [zh]
 • הגייה 冖 [yue]
 • הגייה 冫 [ja]
 • הגייה 几 [zh]
 • הגייה 刀 [ja]
 • הגייה ⺈ [yue]
 • הגייה 刂 [yue]
 • הגייה 力 [zh]
 • הגייה 勹 [zh]
 • הגייה 匕 [zh]
 • הגייה 匚 [zh]
 • הגייה 匸 [zh]
 • הגייה 十 [zh]
 • הגייה 卜 [wuu]
 • הגייה ⺊ [yue]
 • הגייה 卤 [zh]
 • הגייה 卩 [zh]
 • הגייה 厂 [zh]
 • הגייה 厶 [zh]
 • הגייה 又 [wuu]
 • הגייה 口 [ja]
 • הגייה 囗(guó) 囗(guó) [zh]
 • הגייה 囗(wéi) 囗(wéi) [zh]
 • הגייה 土 [zh]
 • הגייה 士 [yue]
 • הגייה 夂 [yue]
 • הגייה 夊 [yue]
 • הגייה 夕 [zh]
 • הגייה 大 [yue]
 • הגייה 女 [yue]
 • הגייה 子 [zh]
 • הגייה 宀 [yue]
 • הגייה 寸 [yue]
 • הגייה 小 [zh]
 • הגייה ⺌ [yue]
 • הגייה 尢 [yue]
 • הגייה 尣 [zh]
 • הגייה 尸 [yue]
 • הגייה 山 [ja]
 • הגייה 巛 [yue]
 • הגייה 川 [ja]
 • הגייה 工 [yue]
 • הגייה 己 [yue]
 • הגייה 已 [yue]
 • הגייה 巳 [ja]
 • הגייה 巾 [zh]
 • הגייה 幺 [zh]
 • הגייה 广 广 [wuu]
 • הגייה 廴 [zh]
 • הגייה 廾 [zh]
 • הגייה 弋 [ja]
 • הגייה 弓 [zh]
 • הגייה ⺕ [yue]
 • הגייה 彐 [zh]
 • הגייה 彡 [yue]
 • הגייה 彳 [yue]
 • הגייה ⺗ [yue]
 • הגייה 心 [zh]
 • הגייה 戈 [zh]
 • הגייה 户 [wuu]
 • הגייה 手 [ja]
 • הגייה 扌 [yue]
 • הגייה 支 [yue]
 • הגייה 攴 [zh]
 • הגייה 攵 [ja]
 • הגייה 文 [ja]
 • הגייה 斗 [ja]
 • הגייה 斤 [yue]
 • הגייה 方 [ja]
 • הגייה 无 [zh]
 • הגייה ⺜ [yue]
 • הגייה 日 [zh]
 • הגייה 曰 [yue]
 • הגייה ⺝ [yue]
 • הגייה 月 [ja]
 • הגייה 木 [zh]
 • הגייה 欠 [zh]
 • הגייה 止 [zh]
 • הגייה 歹 [ja]
 • הגייה 歺 [zh]
 • הגייה 殳 [yue]
 • הגייה 毋 [wuu]
 • הגייה 母 [ja]