קטגוריה:

常用字

הרשמה להגיות של 常用字

 • הגייה 七 [ja]
 • הגייה 三 [zh]
 • הגייה 上 [zh]
 • הגייה 下 [zh]
 • הגייה 不 [zh]
 • הגייה 不 [zh]
 • הגייה 世 [yue]
 • הגייה 並 [zh]
 • הגייה 中 [zh]
 • הגייה 主 [zh]
 • הגייה 之 [zh]
 • הגייה 也 [zh]
 • הגייה 了 [zh]
 • הגייה 了 [yue]
 • הגייה 事 [yue]
 • הגייה 于 [yue]
 • הגייה 互 [yue]
 • הגייה 五 [zh]
 • הגייה 些 [zh]
 • הגייה 亞 [yue]
 • הגייה 交 [yue]
 • הגייה 京 [yue]
 • הגייה 人 [zh]
 • הגייה 什 [zh]
 • הגייה 仍 [zh]
 • הגייה 他 [ja]
 • הגייה 代 [hak]
 • הגייה 令 [zh]
 • הגייה 以 [yue]
 • הגייה 件 [ja]
 • הגייה 企 [zh]
 • הגייה 似 [yue]
 • הגייה 但 [yue]
 • הגייה 位 [ja]
 • הגייה 住 [zh]
 • הגייה 作 [zh]
 • הגייה 你 [yue]
 • הגייה 使 使 [zh]
 • הגייה 來 [zh]
 • הגייה 來 [hak]
 • הגייה 例 [ja]
 • הגייה 供 [yue]
 • הגייה 依 [yue]
 • הגייה 便 [yue]
 • הגייה 俗 [yue]
 • הגייה 保 [yue]
 • הגייה 信 [yue]
 • הגייה 修 [zh]
 • הגייה 個 [yue]
 • הגייה 們 [yue]
 • הגייה 值 [yue]
 • הגייה 做 [yue]
 • הגייה 停 [zh]
 • הגייה 備 [yue]
 • הגייה 僅 [yue]
 • הגייה 價 [yue]
 • הגייה 優 [yue]
 • הגייה 元 [ja]
 • הגייה 充 [yue]
 • הגייה 兆 [zh]
 • הגייה 先 [zh]
 • הגייה 光 [ja]
 • הגייה 克 [yue]
 • הגייה 兒 [yue]
 • הגייה 入 [wuu]
 • הגייה 內 [yue]
 • הגייה 全 [zh]
 • הגייה 兩 [yue]
 • הגייה 兩 [yue]
 • הגייה 公 [ja]
 • הגייה 六 [zh]
 • הגייה 共 [zh]
 • הגייה 兵 [hak]
 • הגייה 其 [yue]
 • הגייה 具 [ja]
 • הגייה 再 [yue]
 • הגייה 冷 [zh]
 • הגייה 准 [yue]
 • הגייה 出 [zh]
 • הגייה 分 [yue]
 • הגייה 刑 [yue]
 • הגייה 初 [wuu]
 • הגייה 判 [yue]
 • הגייה 別 [ja]
 • הגייה 利 [zh]
 • הגייה 利 [zh]
 • הגייה 到 [zh]
 • הגייה 制 [yue]
 • הגייה 前 [yue]
 • הגייה 剎 [yue]
 • הגייה 副 [yue]
 • הגייה 創 [yue]
 • הגייה 劃 [yue]
 • הגייה 劑 [yue]
 • הגייה 力 [zh]
 • הגייה 力 [zh]
 • הגייה 功 [yue]
 • הגייה 加 [zh]
 • הגייה 助 [yue]
 • הגייה 動 [yue]