קטגוריה:

常用字

הרשמה להגיות של 常用字

 • הגייה 波 [ja]
 • הגייה 注 [zh]
 • הגייה 應 [yue]
 • הגייה 體 [zh]
 • הגייה 並 [zh]
 • הגייה 漢 [ja]
 • הגייה 報 [yue]
 • הגייה 場 [yue]
 • הגייה 功 [yue]
 • הגייה 供 [yue]
 • הגייה 習 [yue]
 • הגייה 換 [yue]
 • הגייה 因 [yue]
 • הגייה 共 [zh]
 • הגייה 們 [yue]
 • הגייה 留 [yue]
 • הגייה 育 [ja]
 • הגייה 鋼 [ja]
 • הגייה 特 [yue]
 • הגייה 料 [yue]
 • הגייה 每 [yue]
 • הגייה 初 [wuu]
 • הגייה 封 [hak]
 • הגייה 沖 [ja]
 • הגייה 塊 [ja]
 • הגייה 靠 [zh]
 • הגייה 兩 [yue]
 • הגייה 袁 [yue]
 • הגייה 送 [yue]
 • הגייה 院 [ja]
 • הגייה 于 [yue]
 • הגייה 感 [yue]
 • הגייה 至 [yue]
 • הגייה 減 [wuu]
 • הגייה 適 [yue]
 • הגייה 克 [yue]
 • הגייה 河 [ja]
 • הגייה 負 [yue]
 • הגייה 頻 [zh]
 • הגייה 衛 [yue]
 • הגייה 深 [zh]
 • הגייה 機 [yue]
 • הגייה 社 [yue]
 • הגייה 財 [yue]
 • הגייה 聲 [yue]
 • הגייה 失 [zh]
 • הגייה 己 [yue]
 • הגייה 範 [yue]
 • הגייה 铺 [wuu]
 • הגייה 跟 [zh]
 • הגייה 幼 [yue]
 • הגייה 拉 [zh]
 • הגייה 經 [yue]
 • הגייה 蘇 [yue]
 • הגייה 關 [yue]
 • הגייה 树 [zh]
 • הגייה 士 [yue]
 • הגייה 從 [yue]
 • הגייה 控 [yue]
 • הגייה 還 [yue]
 • הגייה 責 [ja]
 • הגייה 項 [yue]
 • הגייה 器 [ja]
 • הגייה 題 [ja]
 • הגייה 業 [yue]
 • הגייה 變 [yue]
 • הגייה 庚 [zh]
 • הגייה 戰 [wuu]
 • הגייה 決 [yue]
 • הגייה 極 [yue]
 • הגייה 醫 [zh]
 • הגייה 麼 [zh]
 • הגייה 達 [ja]
 • הגייה 素 [yue]
 • הגייה 苦 [zh]
 • הגייה 區 [yue]
 • הגייה 距 [yue]
 • הגייה 修 [zh]
 • הגייה 規 [yue]
 • הגייה 圓 [yue]
 • הגייה 效 [yue]
 • הגייה 革 [zh]
 • הגייה 友 [yue]
 • הגייה 述 [yue]
 • הגייה 察 [wuu]
 • הגייה 告 [yue]
 • הגייה 內 [yue]
 • הגייה 收 [yue]
 • הגייה 完 [yue]
 • הגייה 甲 [yue]
 • הגייה 絕 [yue]
 • הגייה 設 [yue]
 • הגייה 依 [yue]
 • הגייה 卻 [yue]
 • הגייה 簡 [yue]
 • הגייה 策 [yue]
 • הגייה 治 [zh]
 • הגייה 壞 [zh]
 • הגייה 密 [yue]
 • הגייה 承 [yue]