קטגוריה:

常用字

הרשמה להגיות של 常用字

 • הגייה 片 [yue]
 • הגייה 益 [yue]
 • הגייה 承 [yue]
 • הגייה 爾 [yue]
 • הגייה 密 [yue]
 • הגייה 現 [yue]
 • הגייה 員 [yue]
 • הגייה 氣 [yue]
 • הגייה 講 [yue]
 • הגייה 獨 [wuu]
 • הגייה 洋 [yue]
 • הגייה 技 [yue]
 • הגייה 准 [yue]
 • הגייה 考 [ja]
 • הגייה 興 [yue]
 • הגייה 惠 [yue]
 • הגייה 數 [yue]
 • הגייה 例 [ja]
 • הגייה 計 [yue]
 • הגייה 輸 [zh]
 • הגייה 惡 [yue]
 • הגייה 餘 [zh]
 • הגייה 當 [yue]
 • הגייה 視 [yue]
 • הגייה 縣 [yue]
 • הגייה 某 [yue]
 • הגייה 脫 [yue]
 • הגייה 委 [zh]
 • הגייה 突 [yue]
 • הגייה 絲 [yue]
 • הגייה 支 [yue]
 • הגייה 勢 [zh]
 • הגייה 寶 [yue]
 • הגייה 屬 [yue]
 • הגייה 領 [zh]
 • הגייה 挨 [yue]
 • הגייה 配 [yue]
 • הגייה 際 [ja]
 • הגייה 般 [yue]
 • הגייה 褐 [wuu]
 • הגייה 樣 [yue]
 • הגייה 農 [yue]
 • הגייה 始 [zh]
 • הגייה 護 [yue]
 • הגייה 壓 [zh]
 • הגייה 票 [zh]
 • הגייה 派 [wuu]
 • הגייה 雙 [zh]
 • הגייה 備 [yue]
 • הגייה 汽 [yue]
 • הגייה 摘 [yue]
 • הגייה 吸 [yue]
 • הגייה 基 [yue]
 • הגייה 狀 [yue]
 • הגייה 剎 [yue]
 • הגייה 抗 [yue]
 • הגייה 緊 [zh]
 • הגייה 兒 [yue]
 • הגייה 增 [yue]
 • הגייה 織 [yue]
 • הגייה 仍 [zh]
 • הגייה 廣 [zh]
 • הגייה 采 [yue]
 • הגייה 燒 [yue]
 • הגייה 了 [zh]
 • הגייה 聚 [yue]
 • הגייה 輕 [yue]
 • הגייה 蠟 [yue]
 • הגייה 具 [ja]
 • הגייה 難 [yue]
 • הגייה 充 [yue]
 • הגייה 俗 [yue]
 • הגייה 金 [zh]
 • הגייה 止 [zh]
 • הגייה 逐 [yue]
 • הגייה 較 [yue]
 • הגייה 據 [yue]
 • הגייה 防 [yue]
 • הגייה 廠 [zh]
 • הגייה 集 [yue]
 • הגייה 均 [yue]
 • הגייה 堅 [yue]
 • הגייה 產 [yue]
 • הגייה 礎 [yue]
 • הגייה 宣 [zh]
 • הגייה 藝 [yue]
 • הגייה 維 [zh]
 • הגייה 斯 [yue]
 • הגייה 徑 [yue]
 • הגייה 盘 [zh]
 • הגייה 央 [zh]
 • הגייה 環 [yue]
 • הגייה 實 [yue]
 • הגייה 禁 [yue]
 • הגייה 推 [zh]
 • הגייה 遠 [yue]
 • הגייה 批 [yue]
 • הגייה 材 [yue]
 • הגייה 廳 [yue]
 • הגייה 值 [yue]