קטגוריה:

數字小寫

הרשמה להגיות של 數字小寫

 • הגייה 一 [yue]
 • הגייה 二 [zh]
 • הגייה 九 [ja]
 • הגייה 十 [zh]
 • הגייה 六 [ja]
 • הגייה 三 [zh]
 • הגייה 四 [zh]
 • הגייה 五 [wuu]
 • הגייה 八 [zh]
 • הגייה 七 [ja]
 • הגייה 正 [yue]
 • הגייה 百 [zh]
 • הגייה 千 [ja]
 • הגייה 廿 廿 [wuu]
 • הגייה 京 [yue]
 • הגייה 億 [ja]
 • הגייה 〇 [ja]
 • הגייה 兆 [zh]
 • הגייה 溝 [ja]
 • הגייה 萬 [yue]
 • הגייה 垓 [ja]
 • הגייה 載 [yue]
 • הגייה 卅 [zh]
 • הגייה 卄 [zh]
 • הגייה 卌 [zh]
 • הגייה 穰 [yue]
 • הגייה 亖 [yue]