קטגוריה:

汉语常用2500字

הרשמה להגיות של 汉语常用2500字

 • הגייה 人
  [zh]
 • הגייה 一
  [yue]
 • הגייה 犬
  [ja]
 • הגייה 水
  [ja]
 • הגייה 二
  [zh]
 • הגייה 九
  [ja]
 • הגייה 日
  [ja]
 • הגייה 十
  [zh]
 • הגייה 六
  [zh]
 • הגייה 月
  [ja]
 • הגייה 三
  [zh]
 • הגייה 五
  [zh]
 • הגייה 八
  [ja]
 • הגייה 七
  [ja]
 • הגייה 女
  [ja]
 • הגייה 木
  [zh]
 • הגייה 山
  [ja]
 • הגייה 心
  [zh]
 • הגייה 火
  [ja]
 • הגייה 大
  [ja]
 • הגייה 刀
  [zh]
 • הגייה 力
  [zh]
 • הגייה 上
  [zh]
 • הגייה 手
  [zh]
 • הגייה 小
  [zh]
 • הגייה 口
  [zh]
 • הגייה 不
  [zh]
 • הגייה 天
  [zh]
 • הגייה 牛
  [ja]
 • הגייה 中
  [zh]
 • הגייה 千
  [ja]
 • הגייה 下
  [zh]
 • הגייה 分
  [zh]
 • הגייה 王
  [zh]
 • הגייה 川
  [ja]
 • הגייה 父
  [ja]
 • הגייה 文
  [zh]
 • הגייה 子
  [ja]
 • הגייה 也
  [zh]
 • הגייה 方
  [ja]
 • הגייה 土
  [ja]
 • הגייה 今
  [ja]
 • הגייה 个
  [zh]
 • הגייה 元
  [ja]
 • הגייה 夕
  [zh]
 • הגייה 万
  [ja]
 • הגייה 了
  [zh]
 • הגייה 书
  [zh]
 • הגייה 入
  [zh]
 • הגייה 几
  [zh]
 • הגייה 公
  [ja]
 • הגייה 爪
  [ja]
 • הגייה 毛
  [yue]
 • הגייה 丁
  [zh]
 • הגייה 又
  [ko]
 • הגייה 见
  [zh]
 • הגייה 才
  [zh]
 • הגייה 寸
  [yue]
 • הגייה 长
  [zh]
 • הגייה 瓦
  [ja]
 • הגייה 仇
  [ja]
 • הגייה 牙
  [wuu]
 • הגייה 马
  [zh]
 • הגייה 车
  [cjy]
 • הגייה 少
  [zh]
 • הגייה 幻
  [ja]
 • הגייה 欠
  [zh]
 • הגייה 反
  [yue]
 • הגייה 久
  [wuu]
 • הגייה 尺
  [ja]
 • הגייה 之
  [zh]
 • הגייה 云
  [wuu]
 • הגייה 为
  [zh]
 • הגייה 升
  [zh]
 • הגייה 夫
  [ja]
 • הגייה 厂
  [zh]
 • הגייה 从
  [zh]
 • הגייה 巴
  [yue]
 • הגייה 儿
  [zh]
 • הגייה 太
  [zh]
 • הגייה 开
  [zh]
 • הגייה 以
  [yue]
 • הגייה 门
  [zh]
 • הגייה 丑
  [zh]
 • הגייה 工
  [zh]
 • הגייה 内
  [zh]
 • הגייה 弓
  [zh]
 • הגייה 气
  [zh]
 • הגייה 丸
  [ja]
 • הגייה 化
  [zh]
 • הגייה 井
  [wuu]
 • הגייה 比
  [zh]
 • הגייה 已
  [zh]
 • הגייה 双
  [hak]
 • הגייה 卜
  [wuu]
 • הגייה 尤
  [hak]
 • הגייה 乙
  [ja]
 • הגייה 斤
  [yue]
 • הגייה 无
  [zh]
 • הגייה 孔
  [zh]