קטגוריה:

特定數目單字

הרשמה להגיות של 特定數目單字

 • הגייה 一 [yue]
 • הגייה 二 [zh]
 • הגייה 九 [ja]
 • הגייה 十 [zh]
 • הגייה 六 [ja]
 • הגייה 三 [zh]
 • הגייה 四 [zh]
 • הגייה 五 [wuu]
 • הגייה 八 [zh]
 • הגייה 七 [ja]
 • הגייה 正 [yue]
 • הגייה 百 [zh]
 • הגייה 千 [ja]
 • הגייה 零 [zh]
 • הגייה 廿 廿 [wuu]
 • הגייה 陸 [yue]
 • הגייה 伍 [wuu]
 • הגייה 兩 [zh]
 • הגייה 念 [yue]
 • הגייה 京 [yue]
 • הגייה 億 [ja]
 • הגייה 〇 [ja]
 • הגייה 兆 [zh]
 • הגייה 什 [zh]
 • הגייה 溝 [ja]
 • הגייה 進 [zh]
 • הגייה 萬 [yue]
 • הגייה 圓 [yue]
 • הגייה 柒 [yue]
 • הגייה 垓 [ja]
 • הגייה 玖 [yue]
 • הגייה 貳 [yue]
 • הגייה 捌 [zh]
 • הגייה 載 [yue]
 • הגייה 仟 [yue]
 • הגייה 肆 [yue]
 • הגייה 壹 [zh]
 • הגייה 枯 [zh]
 • הגייה 拾 [yue]
 • הגייה 叁 [yue]
 • הגייה 卅 [zh]
 • הגייה 卄 [zh]
 • הגייה 叄 [yue]
 • הגייה 秭 [zh]
 • הגייה 圩 [zh]
 • הגייה 弍 [cdo]
 • הגייה 佰 [zh]
 • הגייה 皕 [zh]
 • הגייה 樺 [ja]
 • הגייה 卌 [zh]
 • הגייה 䦉 [yue]
 • הגייה 穰 [yue]
 • הגייה 澗 [yue]
 • הגייה 亖 [yue]
 • הגייה 弌 [yue]
 • הגייה 弎 [yue]