קטגוריה:

粵語文字

הרשמה להגיות של 粵語文字

 • הגייה 大 [yue]
 • הגייה 点 [ja]
 • הגייה 文 [ja]
 • הגייה 佢 [hak]
 • הגייה 畀 [wuu]
 • הגייה 定 [wuu]
 • הגייה 重 [zh]
 • הגייה 晏 [yue]
 • הגייה 伏 [hak]
 • הגייה 點 [yue]
 • הגייה 听 [zh]
 • הגייה 拎 [yue]
 • הגייה 系 [yue]
 • הגייה 地 [yue]
 • הגייה 镬 [wuu]
 • הגייה 靓 [yue]
 • הגייה 搣 [wuu]
 • הגייה 降 [ja]
 • הגייה 揩 [wuu]
 • הגייה 蛤 [zh]
 • הגייה 仔 [yue]
 • הגייה 呃 [yue]
 • הגייה 瓊 [ja]
 • הגייה 捩 [wuu]
 • הגייה 摺 [yue]
 • הגייה 啜 [yue]
 • הגייה 咁 [yue]
 • הגייה 照 [wuu]
 • הגייה 捋 [wuu]
 • הגייה 吖 [zh]
 • הגייה 咗 [yue]
 • הגייה 嗲 [wuu]
 • הגייה 呵 [yue]
 • הגייה 竇 [zh]
 • הגייה 冇 [zh]
 • הגייה 氹 [yue]
 • הגייה 嬲 [wuu]
 • הגייה 琼 [yue]
 • הגייה 蝕 [yue]
 • הגייה 摑 [wuu]
 • הגייה 浮 [wuu]
 • הגייה 啄 [wuu]
 • הגייה 挼 [wuu]
 • הגייה 靚 [zh]
 • הגייה 啩 [yue]
 • הגייה 叻 [yue]
 • הגייה 揾 [yue]
 • הגייה 甴 [yue]
 • הגייה 惜 [yue]
 • הגייה 妗 [zh]
 • הגייה 刮 [cjy]
 • הגייה 碇 [ja]
 • הגייה 擘 [yue]
 • הגייה 恨 [wuu]
 • הגייה 唔 [yue]
 • הגייה 諗 [yue]
 • הגייה 噉 [yue]
 • הגייה 佬 [yue]
 • הגייה 嚡 [yue]
 • הגייה 緊 [zh]
 • הגייה 搦 [yue]
 • הגייה 樽 [yue]
 • הגייה 吟 [zh]
 • הגייה 咪 [yue]
 • הגייה 厣 [wuu]
 • הגייה 滗 [wuu]
 • הגייה 喊 [zh]
 • הגייה 沓 [ja]
 • הגייה 趯 [yue]
 • הגייה 嘅 [yue]
 • הגייה 啱 [yue]
 • הגייה 埋 [zh]
 • הגייה 吽 [zh]
 • הגייה 哋 [yue]
 • הגייה 暢 [zh]
 • הגייה 禁 [yue]
 • הגייה 曱 [yue]
 • הגייה 韞 [zh]
 • הגייה 噍 [zh]
 • הגייה 攰 [yue]
 • הגייה 聽 [yue]
 • הגייה 甩 [yue]
 • הגייה 揞 [zh]
 • הגייה 晒 [zh]
 • הגייה 嗤 [yue]
 • הגייה 孭 [yue]
 • הגייה 腻 [zh]
 • הגייה 鷂 [zh]
 • הגייה 韌 [zh]
 • הגייה 屙 [yue]
 • הגייה 挜 [wuu]
 • הגייה 凭 [zh]
 • הגייה 抵 [yue]
 • הגייה 墟 [yue]
 • הגייה 紧 [zh]
 • הגייה 攋 [zh]
 • הגייה 戆 [yue]
 • הגייה 搵 [yue]
 • הגייה 髻 [zh]
 • הגייה 煨 [yue]