קטגוריה:

chemical element

הרשמה להגיות של chemical element

 • הקלט הגייה לмарганéц марганéц [av] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לпахь пахь [av] בהמתנה להגייה
 • הגייה наргимиш наргимиш [lez]
 • הקלט הגייה לгугурт гугурт [lez] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לкьуркьушум кьуркьушум [lez] בהמתנה להגייה
 • הגייה гимиш гимиш [lez]
 • הגייה цур цур [os]
 • הגייה къеле къеле [lez]
 • הגייה живе живе [uk]
 • הגייה къизил къизил [lez]
 • הגייה ракь ракь [lez]
 • הגייה cызгъæрин cызгъæрин [os]
 • הקלט הגייה לасурьма асурьма [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לагели агели [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לафосфор афосфор [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לафтор афтор [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לакремни акремни [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לахлор ахлор [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לабор абор [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לакалеи акалеи [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לалиумини алиумини [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לабром абром [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לанеон анеон [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לаиод аиод [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לаиха аиха [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לаџьуа аџьуа [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לакобалт акобалт [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לаплатина аплатина [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לамагни амагни [ab] בהמתנה להגייה
 • הגייה анатри анатри [cv]
 • הקלט הגייה לахром ахром [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לакали акали [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לахьы ахьы [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לакалци акалци [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לаникель аникель [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לацинк ацинк [ab] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לstrontsiy strontsiy [kaa] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsınap sınap [kaa] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לqorg'asın qorg'asın [kaa] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לtsirkoniy tsirkoniy [kaa] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לtseziy tseziy [kaa] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לpalladiy palladiy [kaa] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לgu'mis gu'mis [kaa] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לku'kirt ku'kirt [kaa] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmıs mıs [kaa] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לqalayı qalayı [kaa] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmıshyak mıshyak [kaa] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkaltsiy kaltsiy [kaa] בהמתנה להגייה
 • הגייה altin altin [crh]
 • הקלט הגייה לçinke çinke [crh] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkümüş kümüş [crh] בהמתנה להגייה
 • הגייה kömür kömür [tr]
 • הקלט הגייה לkünesuv künesuv [crh] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לqurşun qurşun [crh] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbaqir baqir [crh] בהמתנה להגייה
 • הגייה manganés manganés [pt]
 • הגייה ossígenu ossígenu [sc]
 • הגייה arràmene arràmene [sc]
 • הגייה carbóniu carbóniu [sc]
 • הגייה férru férru [sc]
 • הגייה zíngu zíngu [sc]
 • הגייה peúmu peúmu [sc]
 • הגייה istàgnu istàgnu [sc]
 • הגייה azótu azótu [sc]
 • הגייה súlfaru súlfaru [sc]
 • הגייה marcúriu marcúriu [sc]
 • הגייה òro òro [vec]
 • הגייה plàta plàta [sc]
 • הגייה chiummu chiummu [scn]
 • הגייה fierru fierru [scn]
 • הגייה ossìgginu ossìgginu [scn]
 • הגייה suffri suffri [scn]
 • הגייה zincu zincu [scn]
 • הגייה azotò azotò [nap]
 • הקלט הגייה לalòmin alòmin [rgn] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לferèt ferèt [rgn] בהמתנה להגייה
 • הגייה rém rém [hu]
 • הגייה usìgen usìgen [rgn]
 • הקלט הגייה לmircuri mircuri [rgn] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לarzént arzént [rgn] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לzèng zèng [rgn] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsòlfna sòlfna [rgn] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לplòmb plòmb [rgn] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לàur àur [rgn] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לarsènich arsènich [rgn] בהמתנה להגייה
 • הגייה rútherfordín rútherfordín [is]
 • הגייה Zingo Zingo [sv]
 • הגייה færo færo [lij]
 • הגייה oscigeno oscigeno [lij]
 • הגייה asoto asoto [lij]
 • הגייה sorfano sorfano [lij]
 • הגייה ciongio ciongio [lij]
 • הגייה rammo rammo [lij]
 • הגייה sorfo sorfo [pms]
 • הגייה piomb piomb [pms]
 • הגייה ussígen ussígen [lmo]
 • הגייה piombu piombu [co]
 • הגייה stagnu stagnu [scn]
 • הקלט הגייה לzolfu zolfu [co] בהמתנה להגייה
 • הגייה azotu azotu [scn]