קטגוריה:

Common Words

הרשמה להגיות של Common Words

 • הגייה 接 [yue]
 • הגייה 動 [ja]
 • הגייה 投 [yue]
 • הגייה 利 [zh]
 • הגייה 直 [yue]
 • הגייה 做 [yue]
 • הגייה 成 [yue]
 • הגייה 字 [ja]
 • הגייה 呢 [zh]
 • הגייה gara gara [it]
 • הגייה 兩 [yue]
 • הגייה 系 [yue]
 • הגייה 組 [yue]
 • הגייה 黃 [yue]
 • הגייה 鐵 [yue]
 • הגייה 未 [yue]
 • הגייה 叫 [zh]
 • הגייה 部 [yue]
 • הגייה 合 [yue]
 • הגייה 曲 [yue]
 • הגייה 地 [ja]
 • הגייה 紅 [yue]
 • הגייה 末 [zh]
 • הגייה 個 [yue]
 • הגייה 音 [ja]
 • הגייה 華 [yue]
 • הגייה 弱 [yue]
 • הגייה 州 [yue]
 • הגייה 主 [zh]
 • הגייה 原 [yue]
 • הגייה 命 [zh]
 • הגייה 強 [ja]
 • הגייה 半 [zh]
 • הגייה 任 [hak]
 • הגייה 皮 [ja]
 • הגייה 身 [ja]
 • הגייה 周 [zh]
 • הגייה 費 [yue]
 • הגייה 先 [ja]
 • הגייה 來 [hak]
 • הגייה 病 [zh]
 • הגייה 哪 [zh]
 • הגייה 那 [yue]
 • הגייה 話 [ja]
 • הגייה 義 [yue]
 • הגייה 讓 [yue]
 • הגייה 坐 [zh]
 • הגייה 展 [yue]
 • הגייה 常 [yue]
 • הגייה 而 [yue]
 • הגייה 同 [zh]
 • הגייה 解 [yue]
 • הגייה 過 [yue]
 • הגייה 電 [yue]
 • הגייה 影 [ja]
 • הגייה 根 [zh]
 • הגייה 界 [wuu]
 • הגייה 格 [ja]
 • הגייה 交 [yue]
 • הגייה 法 [zh]
 • הגייה 意 [zh]
 • הגייה 升 [zh]
 • הגייה 找 [zh]
 • הגייה 輪 [yue]
 • הגייה 巴 [yue]
 • הגייה 故 [yue]
 • הגייה 短 [zh]
 • הגייה 其 [yue]
 • הגייה 式 [yue]
 • הגייה 所 [ja]
 • הגייה 酸 [wuu]
 • הגייה 段 [ja]
 • הגייה 跑 [zh]
 • הגייה 將 [yue]
 • הגייה 城 [ja]
 • הגייה 陳 [yue]
 • הגייה 志 [ja]
 • הגייה 起 [yue]
 • הגייה 國 [yue]
 • הגייה 者 [ja]
 • הגייה 族 [ja]
 • הגייה 施 [yue]
 • הגייה 鹽 [zh]
 • הגייה impresario impresario [en]
 • הגייה 或 [yue]
 • הגייה 許 [zh]
 • הגייה 以 [yue]
 • הגייה 平 [yue]
 • הגייה 立 [wuu]
 • הגייה 名 [ja]
 • הגייה 首 [zh]
 • הגייה 學 [yue]
 • הגייה 英 [zh]
 • הגייה 德 [wuu]
 • הגייה 鬥 [yue]
 • הגייה 見 [zh]
 • הגייה 球 [zh]
 • הגייה 長 [yue]
 • הגייה 些 [zh]
 • הגייה 端 [ja]