קטגוריה:

Common Words

הרשמה להגיות של Common Words

 • הגייה 票 [zh]
 • הגייה 摘 [yue]
 • הגייה 吸 [yue]
 • הגייה 抗 [yue]
 • הגייה 緊 [zh]
 • הגייה 則 [yue]
 • הגייה 織 [yue]
 • הגייה 雙 [zh]
 • הגייה 燒 [yue]
 • הגייה 基 [yue]
 • הגייה 蠟 [yue]
 • הגייה 究 [yue]
 • הגייה 采 [yue]
 • הגייה 輕 [yue]
 • הגייה 廣 [zh]
 • הגייה 仍 [zh]
 • הגייה 兒 [yue]
 • הגייה 充 [yue]
 • הגייה 了 [zh]
 • הגייה 參 [yue]
 • הגייה 增 [yue]
 • הגייה 聚 [yue]
 • הגייה 俗 [yue]
 • הגייה 逐 [yue]
 • הגייה 較 [yue]
 • הגייה 層 [yue]
 • הגייה 據 [yue]
 • הגייה 金 [zh]
 • הגייה 廠 [zh]
 • הגייה 止 [zh]
 • הגייה 具 [ja]
 • הגייה 防 [yue]
 • הגייה 難 [yue]
 • הגייה 產 [yue]
 • הגייה 均 [yue]
 • הגייה 堅 [yue]
 • הגייה 集 [yue]
 • הגייה 礎 [yue]
 • הגייה 藝 [yue]
 • הגייה 響 [zh]
 • הגייה 徑 [yue]
 • הגייה 斯 [yue]
 • הגייה 央 [zh]
 • הגייה 環 [yue]
 • הגייה 宣 [zh]
 • הגייה 實 [yue]
 • הגייה 禁 [yue]
 • הגייה 廳 [yue]
 • הגייה 批 [yue]
 • הגייה 轉 [yue]
 • הגייה 材 [yue]
 • הגייה 值 [yue]
 • הגייה 固 [yue]
 • הגייה 企 [zh]
 • הגייה 按 [yue]
 • הגייה 烈 [yue]
 • הגייה 盡 [yue]
 • הגייה 檢 [yue]
 • הגייה 篷 [yue]
 • הגייה 遠 [yue]
 • הגייה 液 [yue]
 • הגייה 積 [ja]
 • הגייה 刑 [yue]
 • הגייה 聯 [yue]
 • הגייה 科 [yue]
 • הגייה 致 [yue]
 • הגייה 推 [zh]
 • הגייה 列 [ja]
 • הגייה 府 [yue]
 • הגייה 聽 [yue]
 • הגייה 濟 [zh]
 • הגייה 寫 [yue]
 • הגייה 更 [zh]
 • הגייה 維 [yue]
 • הגייה 股 [zh]
 • הגייה 改 [ja]
 • הגייה 豐 [yue]
 • הגייה 師 [yue]
 • הגייה 辦 [yue]
 • הגייה 調 調 [zh]
 • הגייה 離 [yue]
 • הגייה 礦 [yue]
 • הגייה 女 [yue]
 • הגייה 級 [yue]
 • הגייה 證 [yue]
 • הגייה 養 [zh]
 • הגייה 載 [yue]
 • הגייה 研 [yue]
 • הגייה 續 [yue]
 • הגייה 飛 [yue]
 • הגייה 移 [yue]
 • הגייה 鄉 [yue]
 • הגייה 老 [zh]
 • הגייה 繁 [yue]
 • הגייה 試 [yue]
 • הגייה 隨 [yue]
 • הגייה 終 [yue]
 • הגייה 劃 [yue]
 • הגייה 示 [yue]
 • הגייה 給 [yue]