קטגוריה:

Culhwch ac Olwen

הרשמה להגיות של Culhwch ac Olwen

 • הגייה Arthur Arthur [fr]
 • הגייה Caledfwlch Caledfwlch [cy]
 • הגייה Gwenhwyfar Gwenhwyfar [cy]
 • הגייה King Arthur King Arthur [en]
 • הגייה wynebgwrthucher wynebgwrthucher [cy]
 • הגייה cai cai [pt]
 • הגייה Mabon Mabon [cy]
 • הגייה Cavall Cavall [en]
 • הגייה Edern Edern [br]
 • הגייה Culhwch Culhwch [cy]
 • הגייה Twrch Trwyth Twrch Trwyth [cy]
 • הגייה Gofannon Gofannon [cy]
 • הגייה Bedwyr Bedwyr [cy]
 • הגייה cei cei [ro]
 • הגייה Cafall Cafall [cy]
 • הגייה Prydwen Prydwen [cy]
 • הגייה Menw Menw [cy]
 • הגייה Mabon ap Modron Mabon ap Modron [cy]
 • הגייה Hengroen Hengroen [cy]
 • הגייה Rhongomyniad Rhongomyniad [cy]
 • הגייה Celliwig Celliwig [cy]
 • הגייה Olwen Olwen [cy]
 • הגייה Orddu Orddu [cy]
 • הגייה llamrei llamrei [cy]
 • הגייה Gwenhwyvach Gwenhwyvach [cy]
 • הגייה Gelliwic Gelliwic [cy]
 • הגייה Gwalchmei ap Gwyar Gwalchmei ap Gwyar [cy]
 • הגייה Amlawdd Wledig Amlawdd Wledig [cy]
 • הגייה Gwythyr Gwythyr [cy]
 • הגייה Gwalchmei Gwalchmei [cy]
 • הגייה Carnwennan Carnwennan [cy]
 • הגייה Menw fab Teirgwaedd Menw fab Teirgwaedd [cy]
 • הגייה Y Brenin Arthur Y Brenin Arthur [cy]
 • הגייה cyneddf cyneddf [cy]
 • הגייה Ysbaddaden Bencawr Ysbaddaden Bencawr [cy]
 • הגייה Gwythyr ap Greidawl Gwythyr ap Greidawl [cy]
 • הגייה Goreu fab Custennin Goreu fab Custennin [cy]
 • הגייה Rhongomiant Rhongomiant [cy]
 • הגייה Gwynhwyfar Gwynhwyfar [cy]
 • הגייה Llawfrodedd Farchog Llawfrodedd Farchog [cy]
 • הגייה Ehangwen Ehangwen [cy]
 • הגייה Drych fab Cibddar Drych fab Cibddar [cy]
 • הגייה Gwenhwyach Gwenhwyach [cy]
 • הגייה Sanddef Sanddef [cy]
 • הקלט הגייה לRhun Rhun [cy] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לBedwyr Bedrydant Bedwyr Bedrydant [cy] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לBedwyr mab Bedrawc Bedwyr mab Bedrawc [cy] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לAnlawd Anlawd [cy] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לGwyar Gwyar [cy] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לCei ap Cynyr Cei ap Cynyr [cy] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לGwydre Gwydre [cy] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לCaladvwlch Caladvwlch [cy] בהמתנה להגייה