קטגוריה:

frequently used words

הרשמה להגיות של frequently used words

 • הגייה 一 [yue]
 • הגייה 丁 [zh]
 • הגייה 七 [zh]
 • הגייה 万 [ja]
 • הגייה 丈 [zh]
 • הגייה 三 [zh]
 • הגייה 上 [zh]
 • הגייה 下 [zh]
 • הגייה 不 [zh]
 • הגייה 与 [zh]
 • הגייה 丑 [zh]
 • הגייה 专 [wuu]
 • הגייה 个 [zh]
 • הגייה 中 [zh]
 • הגייה 丰 [zh]
 • הגייה 丸 [ja]
 • הגייה 丹 [zh]
 • הגייה 为 [zh]
 • הגייה 乃 [wuu]
 • הגייה 久 [wuu]
 • הגייה 么 [zh]
 • הגייה 义 [wuu]
 • הגייה 之 [zh]
 • הגייה 乌 [zh]
 • הגייה 乏 [zh]
 • הגייה 乙 [ja]
 • הגייה 九 [ja]
 • הגייה 乞 [ja]
 • הגייה 也 [zh]
 • הגייה 习 [nan]
 • הגייה 乡 [wuu]
 • הגייה 书 [zh]
 • הגייה 了 [yue]
 • הגייה 予 [zh]
 • הגייה 二 [zh]
 • הגייה 于 [zh]
 • הגייה 亏 [nan]
 • הגייה 云 [wuu]
 • הגייה 互 [yue]
 • הגייה 五 [wuu]
 • הגייה 井 [wuu]
 • הגייה 亡 [wuu]
 • הגייה 人 [zh]
 • הגייה 亿 亿 [zh]
 • הגייה 什 [zh]
 • הגייה 仁 [zh]
 • הגייה 仅 [zh]
 • הגייה 仆 [wuu]
 • הגייה 仇 [ja]
 • הגייה 今 [ja]
 • הגייה 介 [wuu]
 • הגייה 仍 [zh]
 • הגייה 从 [zh]
 • הגייה 仓 [zh]
 • הגייה 以 [yue]
 • הגייה 儿 [zh]
 • הגייה 允 [zh]
 • הגייה 元 [yue]
 • הגייה 入 [wuu]
 • הגייה 八 [zh]
 • הגייה 公 [ja]
 • הגייה 六 [zh]
 • הגייה 内 [zh]
 • הגייה 冈 [zh]
 • הגייה 几 [zh]
 • הגייה 凡 [yue]
 • הגייה 凤 [zh]
 • הגייה 凶 [zh]
 • הגייה 刀 [zh]
 • הגייה 刃 [zh]
 • הגייה 分 [ja]
 • הגייה 切 [zh]
 • הגייה 力 [ja]
 • הגייה 劝 [zh]
 • הגייה 办 [zh]
 • הגייה 勺 [ja]
 • הגייה 勾 [zh]
 • הגייה 勿 [wuu]
 • הגייה 匀 [zh]
 • הגייה 化 [zh]
 • הגייה 匹 [zh]
 • הגייה 区 [zh]
 • הגייה 十 [zh]
 • הגייה 千 [ja]
 • הגייה 升 [zh]
 • הגייה 午 [ja]
 • הגייה 卜 [wuu]
 • הגייה 卫 [hak]
 • הגייה 厂 [zh]
 • הגייה 厅 [nan]
 • הגייה 历 [wuu]
 • הגייה 又 [ko]
 • הגייה 叉 [zh]
 • הגייה 及 [yue]
 • הגייה 友 [yue]
 • הגייה 双 [hak]
 • הגייה 反 [ja]
 • הגייה 口 [ja]
 • הגייה 土 [zh]
 • הגייה 士 [yue]