קטגוריה:

frequently used words

הרשמה להגיות של frequently used words

 • הגייה 心 [zh]
 • הגייה 人 [zh]
 • הגייה 分 [yue]
 • הגייה 不 [zh]
 • הגייה 万 [wuu]
 • הגייה 中 [zh]
 • הגייה 大 [yue]
 • הגייה 什 [zh]
 • הגייה 手 [ja]
 • הגייה 仅 [zh]
 • הגייה 化 [zh]
 • הגייה 尤 [hak]
 • הגייה 已 [yue]
 • הגייה 元 [yue]
 • הגייה 口 [ja]
 • הגייה 几 [zh]
 • הגייה 书 [zh]
 • הגייה 爪 [ja]
 • הגייה 引 [yue]
 • הגייה 予 [zh]
 • הגייה 计 [wuu]
 • הגייה 幻 [ja]
 • הגייה 劝 [zh]
 • הגייה 队 [zh]
 • הגייה 以 [yue]
 • הגייה 户 [wuu]
 • הגייה 丑 [zh]
 • הגייה 办 [zh]
 • הגייה 认 [zh]
 • הגייה 尺 [ja]
 • הגייה 孔 [zh]
 • הגייה 允 [zh]
 • הגייה 双 [hak]
 • הגייה 巴 [yue]
 • הגייה 互 [yue]
 • הגייה 车 [cjy]
 • הגייה 仍 [zh]
 • הגייה 毛 [hak]
 • הגייה 反 [ja]
 • הגייה 仁 [zh]
 • הגייה 勿 [wuu]
 • הגייה 日 [zh]
 • הגייה 片 [yue]
 • הגייה 切 [zh]
 • הגייה 长 [zh]
 • הגייה 从 [zh]
 • הגייה 升 [zh]
 • הגייה 氏 [zh]
 • הגייה 见 [zh]
 • הגייה 匀 [zh]
 • הגייה 少 [zh]
 • הגייה 月 [zh]
 • הגייה 币 [zh]
 • הגייה 牙 [wuu]
 • הגייה 文 [ja]
 • הגייה 仓 [zh]
 • הגייה 午 [ja]
 • הגייה 气 [zh]
 • הגייה 凤 [zh]
 • הגייה 忆 [zh]
 • הגייה 仆 [wuu]
 • הגייה 公 [ja]
 • הגייה 牛 [ja]
 • הגייה 斗 [ja]
 • הגייה 巨 [zh]
 • הגייה 水 [zh]
 • הגייה 凶 [zh]
 • הגייה 订 [zh]
 • הגייה 丹 [zh]
 • הגייה 仇 [ja]
 • הגייה 欠 [zh]
 • הגייה 六 [zh]
 • הגייה 斤 [yue]
 • הגייה 风 [zh]
 • הגייה 乌 [zh]
 • הגייה 火 [zh]
 • הגייה 为 [zh]
 • הגייה 今 [ja]
 • הגייה 止 [zh]
 • הגייה 内 [zh]
 • הגייה 方 [ja]
 • הגייה 乏 [zh]
 • הגייה 贝 [zh]
 • הגייה 介 [wuu]
 • הגייה 屯 [zh]
 • הגייה 比 [yue]
 • הגייה 冈 [zh]
 • הגייה 瓦 [ja]
 • הגייה 勾 [zh]
 • הגייה 父 [ja]
 • הגייה 上 [zh]
 • הגייה 天 [zh]
 • הגייה 扎 [zh]
 • הגייה 久 [wuu]
 • הגייה 千 [zh]
 • הגייה 山 [ja]
 • הגייה 艺 [zh]
 • הגייה 小 [zh]
 • הגייה 历 [wuu]
 • הגייה 巾 [zh]