קטגוריה:

gramática

הרשמה להגיות של gramática

 • הגייה cero cero [es]
 • הגייה que que [ca]
 • הגייה tarde tarde [es]
 • הגייה vos vos [fr]
 • הגייה bastante bastante [es]
 • הגייה esta esta [es]
 • הגייה este este [es]
 • הגייה moi moi [fr]
 • הגייה doce doce [es]
 • הגייה nunca nunca [es]
 • הגייה maior maior [la]
 • הגייה aquel aquel [es]
 • הגייה mesmo mesmo [pt]
 • הגייה des des [fr]
 • הגייה mas mas [es]
 • הגייה perto perto [pt]
 • הגייה arriba arriba [es]
 • הגייה quince quince [es]
 • הגייה só [pt]
 • הגייה conjunción conjunción [es]
 • הגייה talvez talvez [pt]
 • הגייה por por [es]
 • הגייה catorce catorce [es]
 • הגייה sobre sobre [es]
 • הגייה pronto pronto [pt]
 • הגייה meu meu [pt]
 • הגייה lingüística lingüística [es]
 • הגייה fonética fonética [es]
 • הגייה sustantivo sustantivo [es]
 • הגייה cincuenta cincuenta [es]
 • הגייה entre entre [fr]
 • הגייה pois pois [fr]
 • הגייה cuarto cuarto [es]
 • הגייה del del [it]
 • הגייה décimo décimo [es]
 • הגייה quinto quinto [es]
 • הגייה desde desde [es]
 • הגייה sempre que sempre que [gl]
 • הגייה todos todos [pt]
 • הגייה cerca cerca [es]
 • הגייה medio medio [es]
 • הגייה onde onde [pt]
 • הגייה noventa noventa [es]
 • הגייה dentro dentro [es]
 • הגייה uns uns [de]
 • הגייה esa esa [es]
 • הגייה sempre sempre [it]
 • הגייה setenta setenta [es]
 • הגייה menos menos [pt]
 • הגייה atrás atrás [es]
 • הגייה certo certo [la]
 • הגייה apenas apenas [es]
 • הגייה nas nas [it]
 • הגייה antes antes [es]
 • הגייה de repente de repente [es]
 • הגייה sexto sexto [es]
 • הגייה sesenta sesenta [es]
 • הגייה baixo baixo [pt]
 • הגייה quinta quinta [pt]
 • הגייה contra contra [es]
 • הגייה pouco pouco [pt]
 • הגייה ese ese [es]
 • הגייה abaixo abaixo [pt]
 • הגייה aquí aquí [es]
 • הגייה centésima centésima [pt]
 • הגייה trece trece [es]
 • הגייה noveno noveno [es]
 • הגייה tanto tanto [es]
 • הגייה undécimo undécimo [es]
 • הגייה detrás detrás [es]
 • הגייה varios varios [es]
 • הגייה cada cada [es]
 • הגייה diante diante [pt]
 • הגייה millonésima millonésima [es]
 • הגייה duodécimo duodécimo [es]
 • הגייה centésimo centésimo [es]
 • הגייה genitivo genitivo [es]
 • הגייה ningún ningún [es]
 • הגייה demasiado demasiado [es]
 • הגייה encima encima [es]
 • הגייה menor menor [es]
 • הגייה devagar devagar [pt]
 • הגייה 5 - cinco 5 - cinco [pt]
 • הגייה 1º primeiro 1º primeiro [pt]
 • הגייה durante durante [it]
 • הגייה tanta tanta [es]
 • הגייה consigo consigo [es]
 • הגייה algo algo [es]
 • הגייה toda toda [es]
 • הגייה a propósito a propósito [pt]
 • הגייה conforme conforme [es]
 • הגייה propio propio [es]
 • הגייה todas todas [es]
 • הגייה entrambos entrambos [ast]
 • הגייה outra outra [pt]
 • הגייה dun dun [en]
 • הגייה Cha Cha [ss]
 • הגייה ao ao [pt]
 • הגייה peor peor [es]
 • הגייה após após [hu]