קטגוריה:

Iloco song

הרשמה להגיות של Iloco song

 • הגייה bentana bentana [ceb]
 • הקלט הגייה לsinampuso sinampuso [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdinak dinak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לpiduten piduten [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לAlaem Alaem [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsukdalen sukdalen [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לDenggem Denggem [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkaniak kaniak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnaregreg naregreg [ilo] בהמתנה להגייה
 • הגייה sentimiento sentimiento [es]
 • הקלט הגייה לnababa nababa [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לngarud ngarud [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לaglabaslabas aglabaslabas [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbalasangak balasangak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmakapidot makapidot [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnaganko naganko [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לagalakanto agalakanto [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmaregregko maregregko [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לbibinenka bibinenka [ilo] בהמתנה להגייה
 • הגייה Manang Manang [ilo]
 • הקלט הגייה לtapno tapno [ilo] בהמתנה להגייה
 • הגייה Ammon Ammon [he]
 • הקלט הגייה לbunga't bunga't [ilo] בהמתנה להגייה
 • הגייה kutsilyo kutsilyo [tl]
 • הקלט הגייה לnangato nangato [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לilukatmo ilukatmo [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לSiasinno Siasinno [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לBiday Biday [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לisublinanto isublinanto [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnabordaan nabordaan [ilo] בהמתנה להגייה