קטגוריה:

kalbos dalis: įvardis m.: nežym.

הרשמה להגיות של kalbos dalis: įvardis m.: nežym.