קטגוריה:

kalbos dalis: būdvardis k.

הרשמה להגיות של kalbos dalis: būdvardis k.