קטגוריה:

kalbos dalis: būdvardis m.

הרשמה להגיות של kalbos dalis: būdvardis m.