קטגוריה:

kalbos dalis: būdvardis n.

הרשמה להגיות של kalbos dalis: būdvardis n.