קטגוריה:

kalbos dalis: veiksmažodžio bendratis: sngr.

הרשמה להגיות של kalbos dalis: veiksmažodžio bendratis: sngr.