קטגוריה:

Lullaby of Love

הרשמה להגיות של Lullaby of Love

 • הגייה kanto kanto [fi]
 • הגייה anay anay [tl]
 • הגייה Annay Annay [fr]
 • הגייה lamok lamok [tl]
 • הגייה tulod tulod [ceb]
 • הקלט הגייה לindayon indayon [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmaidasay maidasay [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnananam nananam [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לindayonenkanto indayonenkanto [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmailibay mailibay [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnasaem nasaem [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לtultuluden tultuluden [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לitdem itdem [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmaimasmonto maimasmonto [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnaut-ut naut-ut [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לturog turog [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkaasiak kaasiak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmakaturog makaturog [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לpagammuanen pagammuanen [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdinakanto dinakanto [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkagaten kagaten [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmaturog maturog [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לpanio panio [ilo | rap] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdungdunguenkanto dungdunguenkanto [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnaalumamay naalumamay [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לpannaranay pannaranay [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdungngo dungngo [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לla unay la unay [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnagimas nagimas [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לrupam rupam [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdungngu dungngu [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnaimas naimas [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsinamay sinamay [ilo] בהמתנה להגייה