קטגוריה:

mato/įverčio vienetai/dydžiai/kiekiai: sąvoka/frazė

הרשמה להגיות של mato/įverčio vienetai/dydžiai/kiekiai: sąvoka/frazė