קטגוריה:

Oxford 3000

הרשמה להגיות של Oxford 3000

 • הגייה letter letter [en]
 • הגייה eleven eleven [en]
 • הגייה major major [en]
 • הגייה mark mark [en]
 • הגייה cup cup [en]
 • הגייה lovely lovely [en]
 • הגייה error error [en]
 • הגייה lemon lemon [en]
 • הגייה dream dream [en]
 • הגייה enjoy enjoy [en]
 • הגייה face face [en]
 • הגייה find find [en]
 • הגייה five five [en]
 • הגייה bird bird [en]
 • הגייה him him [en]
 • הגייה hammer hammer [en]
 • הגייה biscuit biscuit [en]
 • הגייה crush crush [en]
 • הגייה door door [en]
 • הגייה funny funny [en]
 • הגייה green green [en]
 • הגייה current current [en]
 • הגייה ancient ancient [en]
 • הגייה headache headache [en]
 • הגייה always always [en]
 • הגייה come come [en]
 • הגייה magic magic [en]
 • הגייה Candy Candy [en]
 • הגייה culture culture [en]
 • הגייה accident accident [en]
 • הגייה cake cake [en]
 • הגייה carrot carrot [en]
 • הגייה artificial artificial [en]
 • הגייה birthday birthday [en]
 • הגייה leg leg [en]
 • הגייה ball ball [en]
 • הגייה matter matter [en]
 • הגייה beach beach [en]
 • הגייה law law [en]
 • הגייה airport airport [en]
 • הגייה could could [en]
 • הגייה keyboard keyboard [en]
 • הגייה material material [de]
 • הגייה early early [en]
 • הגייה garbage garbage [en]
 • הגייה July July [en]
 • הגייה hospital hospital [en]
 • הגייה bitter bitter [en]
 • הגייה challenge challenge [en]
 • הגייה interview interview [en]
 • הגייה free free [en]
 • הגייה artist artist [en]
 • הגייה global global [en]
 • הגייה lake lake [en]
 • הגייה fun fun [en]
 • הגייה later later [en]
 • הגייה interpret interpret [en]
 • הגייה June June [en]
 • הגייה four four [en]
 • הגייה geography geography [en]
 • הגייה important important [en]
 • הגייה disaster disaster [en]
 • הגייה joke joke [en]
 • הגייה above above [en]
 • הגייה hundred hundred [en]
 • הגייה clever clever [en]
 • הגייה look look [en]
 • הגייה head head [en]
 • הגייה measure measure [en]
 • הגייה certainly certainly [en]
 • הגייה accent accent [en]
 • הגייה anxiety anxiety [en]
 • הגייה fan fan [en]
 • הגייה director director [en]
 • הגייה development development [en]
 • הגייה goodbye goodbye [en]
 • הגייה also also [en]
 • הגייה barrier barrier [en]
 • הגייה food food [en]
 • הגייה ambulance ambulance [en]
 • הגייה different different [en]
 • הגייה ear ear [en]
 • הגייה evening evening [en]
 • הגייה absolutely absolutely [en]
 • הגייה cheese cheese [en]
 • הגייה example example [en]
 • הגייה environment environment [en]
 • הגייה eight eight [en]
 • הגייה cough cough [en]
 • הגייה drink drink [en]
 • הגייה earn earn [en]
 • הגייה extraordinary extraordinary [en]
 • הגייה between between [en]
 • הגייה eye eye [en]
 • הגייה down down [en]
 • הגייה history history [en]
 • הגייה front front [en]
 • הגייה drop drop [en]
 • הגייה hear hear [en]
 • הגייה colour colour [en]