קטגוריה:

Oxford 3000

הרשמה להגיות של Oxford 3000

 • הגייה amazing amazing [en]
 • הגייה chin chin [en]
 • הגייה feather feather [en]
 • הגייה lord lord [en]
 • הגייה balance balance [en]
 • הגייה Grant Grant [en]
 • הגייה almost almost [en]
 • הגייה king king [en]
 • הגייה lucky lucky [en]
 • הגייה cure cure [en]
 • הגייה forget forget [en]
 • הגייה kick kick [en]
 • הגייה acquire acquire [en]
 • הגייה called called [en]
 • הגייה gas gas [en]
 • הגייה club club [en]
 • הגייה demand demand [en]
 • הגייה cry cry [en]
 • הגייה article article [en]
 • הגייה even even [en]
 • הגייה lesson lesson [en]
 • הגייה choose choose [en]
 • הגייה crime crime [en]
 • הגייה any any [en]
 • הגייה alive alive [en]
 • הגייה cell cell [en]
 • הגייה hold hold [en]
 • הגייה dry dry [en]
 • הגייה cent cent [fr]
 • הגייה half half [en]
 • הגייה calm calm [en]
 • הגייה left left [en]
 • הגייה bicycle bicycle [en]
 • הגייה anxious anxious [en]
 • הגייה flood flood [en]
 • הגייה crack crack [en]
 • הגייה idea idea [en]
 • הגייה centre centre [en]
 • הגייה mad mad [en]
 • הגייה character character [en]
 • הגייה guess guess [en]
 • הגייה act act [en]
 • הגייה faith faith [en]
 • הגייה hobby hobby [en]
 • הגייה lunch lunch [en]
 • הגייה advanced advanced [en]
 • הגייה fundamental fundamental [en]
 • הגייה escape escape [en]
 • הגייה enthusiasm enthusiasm [en]
 • הגייה atmosphere atmosphere [en]
 • הגייה carpet carpet [en]
 • הגייה kilometer kilometer [en]
 • הגייה creature creature [en]
 • הגייה intelligent intelligent [en]
 • הגייה area area [en]
 • הגייה drive drive [en]
 • הגייה circumstance circumstance [en]
 • הגייה interest interest [en]
 • הגייה advice advice [en]
 • הגייה absolute absolute [en]
 • הגייה goal goal [en]
 • הגייה command command [en]
 • הגייה executive executive [en]
 • הגייה cloud cloud [en]
 • הגייה alone alone [en]
 • הגייה courage courage [en]
 • הגייה luck luck [en]
 • הגייה arrow arrow [en]
 • הגייה jeans jeans [en]
 • הגייה fourth fourth [en]
 • הגייה bargain bargain [en]
 • הגייה dull dull [en]
 • הגייה cause cause [en]
 • הגייה already already [en]
 • הגייה determine determine [en]
 • הגייה course course [en]
 • הגייה media media [en]
 • הגייה elbow elbow [en]
 • הגייה journey journey [en]
 • הגייה birth birth [en]
 • הגייה majority majority [en]
 • הגייה DVD DVD [es]
 • הגייה hard hard [en]
 • הגייה group group [en]
 • הגייה except except [en]
 • הגייה fur fur [en]
 • הגייה lane lane [en]
 • הגייה beef beef [en]
 • הגייה digital digital [en]
 • הגייה index index [en]
 • הגייה hole hole [en]
 • הגייה energy energy [en]
 • הגייה human human [en]
 • הגייה fail fail [en]
 • הגייה bent bent [en]
 • הגייה colleague colleague [en]
 • הגייה age age [en]
 • הגייה frightened frightened [en]
 • הגייה acceptable acceptable [en]
 • הגייה cultural cultural [en]