קטגוריה:

Pamulinawen

הרשמה להגיות של Pamulinawen

 • הגייה Ken
  Ken [en]
 • הגייה diak
  diak [pl]
 • הגייה nagan
  nagan [pl]
 • הגייה sadino
  sadino [pt]
 • הגייה Pamulinawen
  Pamulinawen [ilo]
 • הגייה imdengam
  imdengam [ilo]
 • הגייה sabsabong
  sabsabong [ilo]
 • הגייה kasam-itan
  kasam-itan [ilo]
 • הגייה Dika
  Dika [eo]
 • הגייה Pusok
  Pusok [ilo]
 • הגייה umas-asug
  umas-asug [ilo]
 • הגייה mabang-aran
  mabang-aran [ilo]
 • הגייה ayan
  ayan [tr]
 • הגייה sadiam
  sadiam [ilo]
 • הגייה malagipka
  malagipka [ilo]
 • הגייה sadin
  sadin [fi]
 • הגייה Panunotem
  Panunotem [ilo]
 • הגייה Agrayo
  Agrayo [ilo]
 • הגייה di-agsarday
  di-agsarday [ilo]
 • הגייה Aw-awagak
  Aw-awagak [ilo]
 • הגייה pagintultulngan
  pagintultulngan [ilo]
 • הגייה agayat
  agayat [ilo]
 • הגייה uray
  uray [tr]
 • הגייה mapan
  mapan [ms]
 • הקלט הגייה לemmam emmam [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה ל'toy 'toy [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לunay unay [qu | ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לumulogak umulogak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לadda't ditoy adda't ditoy [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsudim sudim [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לadu nga adu nga [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לagruknoy agruknoy [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdayta dayta [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdayto dayto [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsabali sabali [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לraniagmo raniagmo [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לliwliwak liwliwak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לgapu gapu [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לimnas imnas [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לIssemmo Issemmo [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לNgem Ngem [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnasudi nasudi [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkalipatan kalipatan [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmanlaeng manlaeng [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkenka kenka [eu | ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmagmagna magmagna [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmabuybuyak mabuybuyak [ilo] בהמתנה להגייה