קטגוריה:

Pamulinawen

הרשמה להגיות של Pamulinawen

 • הגייה Ken Ken [en]
 • הגייה diak diak [pl]
 • הגייה nagan nagan [pl]
 • הגייה sadino sadino [pt]
 • הגייה Pamulinawen Pamulinawen [ilo]
 • הגייה imdengam imdengam [ilo]
 • הגייה sabsabong sabsabong [ilo]
 • הגייה kasam-itan kasam-itan [ilo]
 • הגייה Pusok Pusok [ilo]
 • הגייה Dika Dika [eo]
 • הגייה umas-asug umas-asug [ilo]
 • הגייה mabang-aran mabang-aran [ilo]
 • הגייה sadiam sadiam [ilo]
 • הגייה malagipka malagipka [ilo]
 • הגייה ayan ayan [tr]
 • הגייה sadin sadin [fi]
 • הגייה Panunotem Panunotem [ilo]
 • הגייה Agrayo Agrayo [ilo]
 • הגייה di-agsarday di-agsarday [ilo]
 • הגייה Aw-awagak Aw-awagak [ilo]
 • הגייה pagintultulngan pagintultulngan [ilo]
 • הגייה agayat agayat [ilo]
 • הגייה uray uray [tr]
 • הגייה mapan mapan [ms]
 • הקלט הגייה לemmam emmam [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה ל'toy 'toy [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לunay unay [qu | ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לumulogak umulogak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לadda't ditoy adda't ditoy [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsudim sudim [sk | ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לadu nga adu nga [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לagruknoy agruknoy [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdayta dayta [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לdayto dayto [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לsabali sabali [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לraniagmo raniagmo [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לliwliwak liwliwak [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לgapu gapu [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לimnas imnas [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לIssemmo Issemmo [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לNgem Ngem [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לnasudi nasudi [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkalipatan kalipatan [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmanlaeng manlaeng [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לkenka kenka [eu | ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmagmagna magmagna [ilo] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לmabuybuyak mabuybuyak [ilo] בהמתנה להגייה