קטגוריה:

sąvoka: meteorolog. /kt.gamtos reiškinys

הרשמה להגיות של sąvoka: meteorolog. /kt.gamtos reiškinys