קטגוריה:

számok

הרשמה להגיות של számok

 • הגייה egy egy [hu]
 • הגייה kettő kettő [hu]
 • הגייה nyolc nyolc [hu]
 • הגייה tíz tíz [hu]
 • הגייה nulla nulla [it]
 • הגייה hét hét [hu]
 • הגייה négy négy [hu]
 • הגייה öt öt [hu]
 • הגייה három három [hu]
 • הגייה kilenc kilenc [hu]
 • הגייה huszonnégy huszonnégy [hu]
 • הגייה két két [hu]
 • הגייה negyedik negyedik [hu]
 • הגייה második második [hu]
 • הגייה ötödik ötödik [hu]
 • הגייה nulladik nulladik [hu]