קטגוריה:

Türk alfabesi

הרשמה להגיות של Türk alfabesi

 • הגייה û,Û û,Û [tr]
 • הגייה i,İ i,İ [tr]
 • הגייה ö,Ö ö,Ö [tr]
 • הגייה ü,Ü ü,Ü [tr]
 • הגייה î,Î î,Î [tr]
 • הגייה ğ,Ğ ğ,Ğ [tr]
 • הגייה â, â, [tr]
 • הגייה ş,Ş ş,Ş [tr]
 • הגייה u,U u,U [tr]
 • הגייה s,S s,S [tr]
 • הגייה b,B b,B [tr]
 • הגייה c,C c,C [tr]
 • הגייה h,H h,H [tr]
 • הגייה g,G g,G [tr]
 • הגייה t,T t,T [tr]
 • הגייה a,A a,A [tr]
 • הגייה r,R r,R [tr]
 • הגייה e,E e,E [tr]
 • הגייה p,P p,P [tr]
 • הגייה ç,Ç ç,Ç [tr]
 • הגייה bilindiği gibi bilindiği gibi [tr]
 • הגייה o,O o,O [tr]
 • הגייה z,Z z,Z [tr]
 • הגייה l,L l,L [tr]
 • הגייה m,M m,M [tr]
 • הגייה v,V v,V [tr]
 • הגייה k,K k,K [tr]
 • הגייה j,J j,J [tr]
 • הגייה d,D d,D [tr]
 • הגייה ı,I ı,I [tr]
 • הגייה n,N n,N [tr]
 • הגייה f,F f,F [tr]
 • הגייה y,Y y,Y [tr]