קטגוריה:

toponimy-tuvan

הרשמה להגיות של toponimy-tuvan

 • הגייה бай бай [tt]
 • הגייה агыш агыш [tt]
 • הגייה Шурум-Хөл Шурум-Хөл [tyv]
 • הגייה Пөштүг-Хем Пөштүг-Хем [tyv]
 • הגייה Кадый Кадый [tt]
 • הגייה Улуг-Аяңгаты Улуг-Аяңгаты [tyv]
 • הגייה Салык Салык [tyv]
 • הגייה Кара-Харагай Кара-Харагай [tyv]
 • הגייה Ортаа-Шивилиг Ортаа-Шивилиг [tyv]
 • הגייה Дөң-Терезин Дөң-Терезин [tyv]
 • הגייה Бай-Тайга Бай-Тайга [tyv]
 • הגייה Көк-Сайыр Көк-Сайыр [tyv]
 • הגייה Тере-Хөл Тере-Хөл [tyv]
 • הגייה Ак-Довурак Ак-Довурак [ru]
 • הגייה калчан калчан [tt]
 • הגייה талым талым [tt]
 • הגייה Балыктыг-Хем Балыктыг-Хем [tyv]
 • הגייה Хадың Хадың [tyv]
 • הגייה Көжээ Көжээ [tyv]
 • הגייה Ээрбек Ээрбек [tyv]
 • הגייה Чавала Чавала [tyv]
 • הגייה Чүрек-Тайга Чүрек-Тайга [tyv]
 • הגייה Өстүре Өстүре [tyv]
 • הגייה Хаактыг-Хем Хаактыг-Хем [tyv]
 • הגייה эжим эжим [tyv]
 • הגייה Сарыг-Хөл Сарыг-Хөл [tyv]
 • הגייה Качык Качык [tt]
 • הגייה Чазылыг-Хем Чазылыг-Хем [tyv]
 • הגייה Доңгул-Тайга Доңгул-Тайга [tyv]
 • הגייה Ак-Кара-Суг Ак-Кара-Суг [tyv]
 • הגייה Майналыг Майналыг [tyv]
 • הגייה Ортаа-Хем Ортаа-Хем [tyv]
 • הגייה Үжеп-Аксы Үжеп-Аксы [tyv]
 • הגייה Хөлчүк Хөлчүк [tyv]
 • הגייה Өртең-Тайга Өртең-Тайга [tyv]
 • הגייה Биче-Баян-Кол Биче-Баян-Кол [tyv]
 • הגייה Чойган-Хөл Чойган-Хөл [tyv]
 • הגייה Шара-Нуур Шара-Нуур [tyv]
 • הגייה Оргу-Тайга Оргу-Тайга [tyv]
 • הגייה Чиңге-Сай Чиңге-Сай [tyv]
 • הגייה Чыргакы Чыргакы [tyv]
 • הקלט הגייה לШекпээр Шекпээр [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לТеректиг-Хем Теректиг-Хем [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לЭмген-Хөл Эмген-Хөл [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לТеректиг Теректиг [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לМежегей Межегей [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לҮш-Белдир Үш-Белдир [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לТээли Тээли [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לУлуг-Бугаш Улуг-Бугаш [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לУлуг-Хая Улуг-Хая [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לУургайлыг Уургайлыг [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לШаңчы Шаңчы [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לҮшпе-Хөл Үшпе-Хөл [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לШаңган Шаңган [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לХам-Дыт Хам-Дыт [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לШагонар Шагонар [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לХөндергей Хөндергей [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לЧааты Чааты [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לЧаш-Тал Чаш-Тал [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לЧедер Чедер [uk | tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לЧиңге-Каът Чиңге-Каът [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לчөөн чөөн [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לАныяк-Аяңгаты Аныяк-Аяңгаты [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לБулуң-Бажы Булуң-Бажы [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לБерт-Ой Берт-Ой [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לБелин-Нуур Белин-Нуур [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לБелдир-Арыг Белдир-Арыг [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לБедий Бедий [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לБаян-Кол Баян-Кол [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לБаскыш-Хөл Баскыш-Хөл [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לАът-Чолдуг-Тайга Аът-Чолдуг-Тайга [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לАртыш-Тайга Артыш-Тайга [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לБүрен-Хем-Аксы Бүрен-Хем-Аксы [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לАмдыйгын-Хөл Амдыйгын-Хөл [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לАк-Тал Ак-Тал [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לАк-Кежиг Ак-Кежиг [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לАк-Даш Ак-Даш [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לАк-Аксы Ак-Аксы [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לАйматы Айматы [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לАзөөт Азөөт [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לАдар-Төш Адар-Төш [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לКөшке-Тайга Көшке-Тайга [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לСукпак Сукпак [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לСамагалдай Самагалдай [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לСаадак-Терек Саадак-Терек [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לМаймазын Маймазын [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לКызыл-Тей Кызыл-Тей [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לКызыл-Тайга Кызыл-Тайга [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לкуран куран [kv | tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לКудургалыг Кудургалыг [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לТевек Тевек [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לКаък Каък [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לКаравей Каравей [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לКара-Тайга Кара-Тайга [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לКара-Булуң Кара-Булуң [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לКара-Белдир Кара-Белдир [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לКара-Адыр Кара-Адыр [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לДүрген Дүрген [tyv] בהמתנה להגייה
 • הקלט הגייה לДалга-Хонуг Далга-Хонуг [tyv] בהמתנה להגייה