קטגוריה:

verb

הרשמה להגיות של verb

 • הגייה letter letter [en]
 • הגייה know know [en]
 • הגייה major major [en]
 • הגייה second second [en]
 • הגייה mouth mouth [en]
 • הגייה cup cup [en]
 • הגייה mark mark [en]
 • הגייה anchor anchor [en]
 • הגייה dream dream [en]
 • הגייה enjoy enjoy [en]
 • הגייה still still [en]
 • הגייה train train [en]
 • הגייה caution caution [en]
 • הגייה bag bag [en]
 • הגייה face face [en]
 • הגייה remember remember [en]
 • הגייה block block [en]
 • הגייה romance romance [en]
 • הגייה pull pull [en]
 • הגייה Harry Harry [en]
 • הגייה hammer hammer [en]
 • הגייה out out [en]
 • הגייה crush crush [en]
 • הגייה spread spread [en]
 • הגייה warm warm [en]
 • הגייה fox fox [en]
 • הגייה ask ask [en]
 • הגייה oil oil [en]
 • הגייה war war [en]
 • הגייה kitten kitten [en]
 • הגייה found found [en]
 • הגייה top top [en]
 • הגייה want want [en]
 • הגייה culture culture [en]
 • הגייה taught taught [en]
 • הגייה come come [en]
 • הגייה tan tan [en]
 • הגייה queue queue [en]
 • הגייה vos vos [es]
 • הגייה ball ball [en]
 • הגייה button button [en]
 • הגייה take take [en]
 • הגייה write write [en]
 • הגייה could could [en]
 • הגייה winter winter [en]
 • הגייה cow cow [en]
 • הגייה bum bum [en]
 • הגייה van van [en]
 • הגייה tap tap [en]
 • הגייה search search [en]
 • הגייה hit hit [en]
 • הגייה question question [en]
 • הגייה cheek cheek [en]
 • הגייה skin skin [en]
 • הגייה plague plague [en]
 • הגייה research research [en]
 • הגייה interpret interpret [en]
 • הגייה monkey monkey [en]
 • הגייה toast toast [en]
 • הגייה usted usted [es]
 • הגייה batter batter [en]
 • הגייה exit exit [en]
 • הגייה aren't aren't [en]
 • הגייה cool cool [en]
 • הגייה square square [en]
 • הגייה caminar caminar [es]
 • הגייה tú [es]
 • הגייה bank bank [en]
 • הגייה mutter mutter [de]
 • הגייה suit suit [en]
 • הגייה wrote wrote [en]
 • הגייה time time [en]
 • הגייה play play [en]
 • הגייה bother bother [en]
 • הגייה Venus Venus [en]
 • הגייה stroke stroke [en]
 • הגייה had had [en]
 • הגייה act act [en]
 • הגייה fan fan [en]
 • הגייה feel feel [en]
 • הגייה prefer prefer [en]
 • הגייה mad mad [en]
 • הגייה lunch lunch [en]
 • הגייה street street [en]
 • הגייה ass ass [en]
 • הגייה page page [en]
 • הגייה ride ride [en]
 • הגייה breathe breathe [en]
 • הגייה recipe recipe [en]
 • הגייה climb climb [en]
 • הגייה fool fool [en]
 • הגייה cement cement [en]
 • הגייה sprechen sprechen [de]
 • הגייה colour colour [en]
 • הגייה wimp wimp [en]
 • הגייה police police [en]
 • הגייה tower tower [en]
 • הגייה regret regret [en]
 • הגייה read read [en]
 • הגייה career career [en]